Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
::: Блогът на Мерин предлага интерпретации на теми от философията, културологията и християнското богословие по Метода Гайд. Много от идеите в Блога на Мерин са в разрез с битуващите в нашето общество научни парадигми, но ние вярваме, че ползо-творното научно мислене е онова, което възстановява връзката между науката и Божественото Слово. Ако последвате страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/ и клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa. ::: „Сънувал ли си някога сън, който да си убеден, че е реалност? А ако не се събудиш от него? Как ще направиш разлика между съня и реалния свят? Матрицата е навсякъде и не може да бъде обяснена на никого. Тя е светът, поставен пред очите ти, за да те заслепи от истината, че си роб, и като всеки друг, си роден в окови, в затвор, който не можеш да помиришеш, вкусиш или докоснеш. Затвор за твоето съзнание! Трябва да видиш матрицата сам, защото има разлика между това да познаваш пътя и да минеш по него!“ ::: Copyright, All Rights Reserved – Нищо от написаното в Блога на Мерин не може да бъде възпроизвеждано, копирано и/ или съхранявано в база данни без изричното писмено съгласие на създателите на Блога на Мерин. :::
Автор: merini Категория: Лични дневници
Прочетен: 152395 Постинги: 113 Коментари: 15
Постинги в блога
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>
image

Корените на завистта в българската родова памет

 /от Красимир и Дияна Мерин/

 

~:~:~ Родолюбие ~:~:~

 

Когато завладяха почти цялата империя и влезнаха като победители във Вечния Град Рим, те възревнуваха и пожелаха да притежават града и богатствата му. В своята завист те влязоха в съюз с племена, които не им бяха сродни и не говореха език, сроден на техния, племена диви и жестоки по нрав и обичаи, наречени хуни...

Всички племена на траките говореха богарския език и Арихите обслужваха светите Христови тайнства на Древната Божествена Реч… И щяха да бъдат непобедим народ, ако не бяха болни от Гетската болест („завистта“ – бел. ред.).

А тази „болест", скъпи мой принце, беше проклятието на всички богари още от самото начало и в това беше падението им - че всеки завиждаше до ревност на брата си и гледаше отвисоко на ближния си, и ако и да се съюзяваха понякога срещу общите си врагове, скоро след това воюваха помежду си — цар против цар, и брат против брата,… трак против трак, богари против богари - и така, откакто свят светува, така, даже и до днес…(из „Тракийските Хроники“)

В статията „За тракийските корени на царете в Древен Израилразгледахме доказателства, че Цар Соломон, синът на цар Давид и Батшеба (Витсавее), е връзката между древния Израил и свещената вяра на траките-хети, и посочихме едната от причините за завистта в човешкия род чрез примера за „слабостта“ на Давид по Батшеба (Витсавее).

Там разсъждавахме за факта, че въпреки многото красиви наглед жени, които цар Давид можеше да има, той пожела именно Батшеба (Витсавее). А когато тя забременя, той премина през много терзания, за да скрие деянието си, въпреки че беше цар и едва ли някой щеше да му се противопостави. Очевидно цар Давид искаше наследник от „знатен“ род. Факт е, че той съгреши именно след като научи коя е жената! Знаем от историята, че царете винаги са били изкушавани да закрепят властта си като се свържат с жена от царски род, а Витсавее е точно такава – жена от Дома на Урия, наследник на свещената тракийска вяра, чиито поклонници са били древните евреи и самият Давид.

Следователно, грехът на Давид се състои в това, че се изкушава да вземе с насилие жена от царски род, за да бъде признато потомството му от хетите и то да царува над тях. Знаем от преданията на древните евреи колко важно е майката да е еврейка, а цар Давид е искал наследник от жена като Батшеба. Освен това, за Давид е била много важна както видяхме и връзката с посветените в Тракия, защото той сигурно е знаел, че и майката на Орфей е била служителка в храма и че тя е била „служителят“, който е въвел Орфей в храмовото обучение.

Подобна „слабост“ причинена от завистта (пожеланието на чуждото) има и в историята на трако-богарите. Тя е наречена „Гетската болест“ и за нея се говори като за „падението и проклятието на всички богари“ – завистта срещу брата си и гледането отвисоко на ближния си.

Тези завист и надменност са били толкова силни, че богарите са влизали в съюз с  враговете си, само и само да не позволят на братята им да са по-горни от тях! Това е и обяснението за появата на „новите нашественици“ на българската родова памет – „копистите“ от „Кръга Спароток“.

Безпаметна завист и пожелание на заслугата за славните открития на Д-р Стефан Гайд за родната история и език, довели до повтаряне на истини, които братята Гайд единствени и първи обявиха (за което и понесоха множество клевети и нападки). И когато истината вече не можеше да се укрие, събраните и анализирани от Гайд източници бяха взети наготово, и бяха цитирани като лично изследване в подкрепа на откраднатите научни тези и прозрения на Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайд.

Днес тези „кописти“ се афишират като „застъпници за истинската българска история“ и под имена като „Азбукарче" насаждат в обществото присвоените от Гайд идеи. Защо присвоени? Ами защото не само, че не признават откритията му, а и си позволяват директно да го клеветят като учен и човек!

Както обаче се вижда, и до днес твърденията на тези „кописти“ са силни единствено в повтарянето на наготово взети изводи, без да могат да се доближат и на сантиметър до елегантната изследователска метода на Гайд, нито да „сътворят“ дори бледо подобие на декриптираните преводи на древни документи, издадени в сборниците „Тракийските Хроники“ и „Тракийските Послания“, книгата „Тракийският Орфизъм за напреднали“ и уникалната за българската и за световната наука поредица „Тракийското Писмо Декодирано“.

Можем само да се надяваме, че един ден цялото духовно богатство на българския народ от тези книги ще стане достояние на всички!

И тъй като всички идеи и препратки в тази статия ще станат също така обект на „изследвания“ от „Кръга Спароток“ (под „изследвания“ разбирайте търсене в интернет по ключови думи и цитиране на всевъзможни имена и документи, независимо от реалното съдържание), тук прилагаме съвсем малки фрагменти от феноменалната книга „Хрониките на Авийла“ (известна и като „Книгата Арих“), които касаят въпроса за „завистта“.

Той е ключов фактор от българската родова памет и всеки, който иска да разбира историята на своя народ трябва да го познава „в оригинал“, за да може да отсява истината за своя народ от имитациите и бълваните лъжи и омраза против Бога на трако-богарите, целящи поробване на ума на техните наследници днес.

„…Когато Аларих и беси-гетите завладяха почти цялата империя и влезнаха като победители във Вечния Град Рим, те възревнуваха и пожелаха да притежават града и богатствата му.

В своята завист те влязоха в съюз с племена, които не им бяха сродни и не говореха език, сроден на техния, племена диви и жестоки по нрав и обичаи, наречени хуни. Като сториха това, те нарушиха заръката на отците си, да не се кръвно-побратимяват с другоезични народи.

Така, скоро ги постигна Божието наказание и бяха подчинени и поробени от див и жесток народ, който ги поведе в братоубийствена война срещу братята им беси-гети. Сред тях се издигна с насилие и свирепост, с подлост и предателство, царят на хуните – Безпощадният Атила (434-453 г.) - бичът Божий и Наказанието Божие, заради непокорството им към завета на Христа Бога свой и на отците.

А всички истро-гети от сана на Арихите-пазители бяха напуснали поселенията им и се бяха върнали при своите събратя беси-гетите, защото мистериите им забраняваха да са слуги на хуните. Само някои от покровителите на земята - мерите бяха останали в съюза на хуна Атила, за да опазят владението на истро-гетските земи в Панония. Те бяха воеводи на народа си тогава и верни съюзници на хунския цар, като ламтяха да увеличат земите и богатствата си за сметка дори на братята си беси-гети и против волята на Арихите и завета на отците си. В Атила беше вярата и надеждата им, и в силата на неговата многохилядна конница, пред която трепереше Рим и целият свят…

И всичките племена, говорещи Богарския език, бяха Арихани и следваха неотлъчно Светите Тайнства на Христа Бога нашето, и както ти казах вече, в Империята ги наричаха погрешно ариани, т.е. че били следващи учението на Ариус, който твърдял, че Христос не бил Бог, а човек.

А както вече знаеш, нашият народ не е ариански, но Арихански защото вярва, че Иисус Христос е Бог, който стана заради нас човек. А като стана човек, това означава, че освети човешкия свят и го изпълни с Божественото Си естество, и вля сътворителната Си сила в Човешкия Род, та по този начин, вече твори и чрез този Човешки Род…

А имперските подлоги не харесваха това учение, защото караше хората да не се подчиняват на Империята, но да следват Божиите повели, дори в човешките наредби и в държавните заповеди, осъждайки даже делата на Императора. Защото императорите и Имперската църква учеха обратното, а именно, че Бог отговаря само за отвъдните неща и отвъдният свят е Божествен и добър, а Императорът е единственият наместник на Бога в земния свят, и тъй като светът е грешен, затова трябва да се изпълняват императорските повели, и да се търпят тежките налози и бремена смирено, и с послушание, та да си спаси човек душата, и така до деня на Пришествието Христово…

И се строяха и големи мостове и църкви, и школи на просвещение, защото Арихите вярваха и проповядваха, че в школите и в ученето има Откровение на Божиите Тайни, чрез които Бог ще сътвори нов справедлив и добър свят за човеците, още тук на земята. По туй се различаваха те от другите служители Божии, които учеха народа да се надява само за отвъдното Царство на Бога.

А според Арихите, Царството Небесно трябваше да слезе сред човеците още в този живот, а за да стане това, те се опълчваха против всяко имперско зло и насилие, и против онези свещеници, що бяха вълци, облечени в овчи кожи, що служеха на Империята и на робството.

И всичките племена на траките говореха богарския език и Арихите обслужваха светите Христови тайнства на Древната Божествена Реч… И щяха да бъдат непобедим народ, ако не бяха болни от Гетската болест.

А тази „болест", скъпи мой принце, беше проклятието на всички богари още от самото начало и в това беше падението им - че всеки завиждаше до ревност на брата си и гледаше отвисоко на ближния си, и ако и да се съюзяваха понякога срещу общите си врагове, скоро след това воюваха помежду си — цар против цар, и брат против брата, гет против гет и гет против бес, и бес против одрис, и трак против трак, ута-гури против ко-тракг-ури и утаг-ури против гети, и гети против ко-тракг-ури, и уон-гонт-ури против беси и против гети, сиреч богари против богари - и така, откакто свят светува, така, даже и до днес…

А след смъртта на императора Тиберий на трона в Константинопол се възкачи Маврикий - грък, женен за тракийска принцеса - дъщерята на Тиберий. Той направи съюз със мнозина срещу всичките траки в Империята. Той наруши свещените съюзни договори с царствата на Арихите в Равена, Тулуза и Толедо, и насъскваше брат против брата, и франки, бургунди и лангобарди против гети.

След него се възкачи императорът Фока, прост войник, въздигнат от войници, тиранин и диктатор, който беше детеубиец и уби наследниците на Маврикий, защото и в тях течеше тракийска кръв.

Дишайки омраза против всички не-гърци в Константинопол, той премахна всеобщия латински език от държавните дела и вместо него наложи всички книги на Империята да бъдат само на гръцки и да се оповестяват на гръцки.

Загина великата Източна империя, която дедите ти бяха извоювали да управляват с много кръв и с велика мъдрост. Великият град на Константин Велики стана свърталище на военни диктатори и тирани, и на едно гръцко малцинство, което узурпира с мерзост светлия град и Христовото наследство, което не беше тяхно.

Настъпиха времена на мрак и падение за цяла Европа, и гонения на всичко, що беше по-прежно и славно. Насилникът Фока изгони всите свети епископи от светите им престоли и сложи свои военни люде, белязани с антихристкия знак, начело на Светата църква в Константинопол, които не милееха за стадото, но бяха вълци, облечени в овчи кожи.

Така, той стори погром и голямо зло върху цялата Църква Христова, та погуби посветените люде и постави недуховни невежи, които скриха светлината на Писанията и замениха славата на Невестата Христова с тази на царска зверова блудница.

Беше време на плач и ридание из цялата империя - от изток, даже до запад. Тогава Всемогъщият Бог се смили над народа ни и ни изпрати Великият свещеник-цар - хон Кувред (хан Кубрат или Курт от Именника на Българските ханове -600-665 г.) от чина на Редите -учител на народа богарски, какъвто не е имало преди него и нямаше след него, защото мъдростта му беше като тази на Соломона и царството му славно като това на Теодариха преди него…

А Кувред беше прекарал детството си в Константинопол, където беше обучен в царските науки със синовете на Императора и беше дотолкова възлюбен от самия император Ираклий, че получи титлата Патриций заедно със съответните й земи.

А когато навърши 21 години, Кувред беше провъзгласен за Хон на всички богари - от далечния изток, до далечния запад…“

            /из „Книгата Арих“ или „Хрониките на Авийла, верният Пастир, написани за Теларих) - Corpus Regum Thracae – Liber Regum Tertius id est Arih“, от сборника „Тракийските Хроники“, гл. 9, ст. 10-18; гл. 14, ст. 12- 20; гл.15, ст. 11-15; гл. 16, ст. 1-17/


~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели :::
::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
::: Личностно Развитие :::
::: Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Категория: Лични дневници
Прочетен: 6368 Коментари: 0 Гласове: 5
Последна промяна: 25.06.2017 16:59
image

Ще дойде Видовден

 Или какво представлява Денят на Страшния Съд в българския фолклор според  Метода Гайд

фрагменти от книгата „Шифърът на Гайд“

/от Красимир и Дияна Мерин/

~:~:~ Древните Траки ~:~:~


В народната митология е останало поверието, че 15 юни е денят на Страшния съд”. Става въпрос за Видовден – денят, в който всеки очаква възмездието си. Поверието се свързва с вярата, че (ангелът/словото) Вида отсява истината от лъжата и дори и съдът да сгреши, идва Видовден, когато всичко си идва на мястото и всеки съгрешил получава наказанието си.

Дали това древно поверие на предците ни не е причината Темида – чиито корени са в Египет и е символ на истината и справедливостта – да е изобразявана от египтяните с меч и с щраусово перо в косата, а днес да е популярна с по-късния си образ на жена с превръзка на очите, която държи везни в едната ръка и меч в другата?

Или фактът, че думата Маат (която според дефинициите в трако-орфическите мистерии и египетските мистерии Д-р Гайд разчете като „Истината“, „Реалността на Видимото Слово“, „Законът на Природата“, а Акад. Цветан Гайд като „Духовната Реалност зад всяко нещо“, „Вечната Истина“) е дала началото на термина „магистрат“ и затова Темида с превръзката е олицетворение на човешката правда (която винаги е сляпа), а не е олицетворение на божествената правда (Маат), която единствено може да съди справедливо човешкото сърце?

В текста от Плочката от Караново се наблюдава за пръв път и опит за обожествяване на Царската Власт, която за да царува "с короната и жезъла на Правдата", изисква от нейния представител да е "преминал през Мистерията на Смъртта и Възкресението", и да се е превърнал в човек с "Божествено Естество", т.е. да бъде измежду елита на Посветените. Подобни елементи са типични и за по-късните епохи където тракийският цар-жрец е задължително орфик, посветен в мистериите, а фараонът в Египет бива коронован само след ритуалното поставяне на статуетката на Истината (Маат) да царува с него в тронната зала.“ (Д-р Стефан Гайд, „Тракийското Писмо Декодирано I“, 2006 г.)

За да разберем истинската същност на орфическото учение на Питагор е необходимо да обърнем внимание на факта, че той дефинирал Творческите Научни Постановки като - ТЕОРЕМИ и разделял всички търсещи познание и мъдрост мъже на две категории: акузматици (слушатели - начинаещи) и математици (посветени, знаещи). Преди да си кажете "Ъхъ, да, ясно", чуйте следното: нито думата "теорема", нито думата "математик" са означавали в епохата на Питагор това, което им е "залепило" като дефиниция нашето "модерно" ново време! Защото думата "тео-рема" означава в своя точен оригинален превод - "Бог-Слово" (божествено слово, имащо сила да сътворява), а думата "маа-ти-маат-ик" означава "виждащ-Маат" човек, а "акус-Маат-ик" - съответно - "чуващ-Маат" човек, като "Маат" е древният принцип, който трако-египетските мистерии дефинират като "Истина", "Реалност", "Видимо Слово", "Законът на Природата" и т.н… Питагор въвежда и т. нар. принципи на "Гематрията", с помощта на които той и учениците му твърдят, че е възможен който и да е акт на сътворение, който биха си пожелали! Любопитно е, разбира се, че терминът "ге-маат-рейа", означава буквално: "земното-виждане-на Рейа" или "земното проявление на Божия Дух", т.е. Питагор въвежда за първи път наука, за това как духовното (вътрешното в съзнанието) да се материализира (сътвори, въплъти) в земното (материалното) чрез силата на СЛОВОТО! (Д-р Стефан Гайд, „Тракийското Писмо Декодирано II“, 2006 г.)

В Тракийската Херменевтика, ентусиастът не може да "изплува" от мисловния хаос, където има реална опасност да изгуби вярната преценка на разума си, и да бъде обсебен от силите на разрухата и мрака. Затова, според съхранените орфически традиции в питагорейската школа, учениците се причисляват първо към "акусматиците" (слушателите), а зрелите -"математиците" ("виждащите Маат") са тези, които минавайки през всички нива на духовното словесно мляко (смляното и устно предадено учение), стигат до твърдата храна на непосредственото съзерцание на Божествените архетипи. Това степенуване просъществува и в ранно-християнските последования за оглашените и верните, и различния техен достъп до светите Христови тайни. (Акад. Цветан Гайдарски, „Тракийският Орфизъм за напреднали“).

Според запазените древни текстове Maат е помощникът на Озирис в отсъждането на мъртвите по техните сърца. Любопитното е, че името на „Рамзес II“ (фараонът е бил считан от обикновените хора за наместник на бог на земята – поверие което през вековете се е изродило при злите фараони в обожествяването на фараона като самия бог) се е записвало и като „Узер-маат-ре“, а йероглифът за „Истината“, „Правдата“ (Маат) съдържа изображението за „перо“, което се свързва със Словото – image.

Според декодирането на името Озирис (което винаги се е превеждало така в класическата литература от Плутарх до наши дни), което е изписано като УС-ИРИС на тракийската погребална плочка от Точиларе и беше разчетено като „Всемогъщият Творец“ и „Исус“ (виж елегантния метод на Д-р Стефан Гайд в „Тракийското Писмо Декодирано III“, 2007 г.) излиза, че българското поверие за Видовден не е честване на „осъдените“ – а на търсещите промяна, за да не ги постигне възмездието.

За наследниците на нашите предци, Видовден е ден за напомняне на онези, които нехаят за делата си, че рано или късно злите намерения и мислите им ще „изработят“ в тях и наказание. Затова и единствено в българските поверия, този ден се свързва и с поклонението към Слънцето (което според трако-богарската вяра е Дион Исус, Слънцето на Душите).

Навярно това е причината вярата на предците ни в благоденствието на онези, които се покайват да е описана от фолклористите ни стотици години по-късно (и както пише Димитър Маринов, „по време, когато много от ритуалите вече не се изпълняват и има много малко стари хора, които помнят произхода им“). В изследвания на фолклористи четем за посрещане на деня в ранни зори заради поверието, че това ще даде здраве и сила; за простиране на чеиза от моми, за да бъде огрян от слънцето и други подобни.

Тези поверия обаче единствено потвърждават смисъла на автентичната вяра на трако-богарите в силата на „Слънцето“ да трансформира човешкия живот. Това се потвърждава и от смисъла на декодираните текстове на тракийските жреци от книгите „Тракийското Писмо Декодирано“ (Д-р Стефан Гайд) и „Тракийският Орфизъм за напреднали“ (Акад. Цветан Гайдарски).

Тъй като богарският (българския) език според Д-р Стефан Гайд е първоезика, от който са произлезли всички останали езици, коренът на думата „видя“, „вида“ е свързан с виждане или проглеждане за греховете и нуждата от промяна. Затова и в някои балкански страни учени-атеисти твърдят, че това е ден за честване на някакъв Бог Виду (например, Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора, Хърватска). А в Чехия и Саксония съвсем директно се заявява, че това е денят на виждането, което прогонва слепотата.

По тази причина, „езичниците“ (онези, които са отхвърлили Божествената Реч на богарите) през вековете са свързвали този ден със заклинания за здраве и благоденствие, тъй като едно е било сигурно – че този ден все някога идва за всеки! Това навярно е и причината за поговорката „Всяка коза на свой крак, но ще видим като дойде Видовден. Смисълът на това е, че ще дойде денят на възмездието, когато всеки ще си получи заслуженото и ще бъде наказан за сторените дела. Или както казва народът, „Ще дойде Видовден”.

::: Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школа за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ :::

 

~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~ 

::: Тематични Раздели :::
::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Категория: Лични дневници
Прочетен: 2389 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 25.06.2017 17:05
image

Обущарю, гледай си обувките!

/от Красимир и Дияна Мерин/

 ~:~:~ Истински Истории ~:~:~

 

::: Блага Димитрова ::: „… Едва ли има нещо по-непоносимо от принудително спиране сред път. Всяка твоя клетка се бунтува против тоя застой. До преди миг ти сам си бил превърнат в движение, в скорост, а трябва насила да се върнеш в своята тежест, в своята неподвижност.

Спиране сред път това е удар, нанесен изневиделица. Колкото по-стремглаво си летял по пътя, толкова по-тежко е стоварен върху тебе ударът на застоя. Чувстваш един нокаут право в диафрагмата. От енергия трябва да се превърнеш в материя. А щом веднъж си се изтръгнал от веригите, приковаващи те на едно място, и си станал движение, ти не искаш да се връщаш обратно и да станеш покой.

Трябва на всяка цена да продължиш да се движиш, да се движиш. Всяко внезапно спиране сред път боли остро като травма. Дори да те заобикаля най-красива местност, не я забелязваш. Взираш се само в грубите ръце: ще освободят ли скоро пътя? Дори никой да не те вика при себе си, никой да не те чака, ни една надежда да не мъждука в края на пътя ти, пак гориш от нетърпение: кога ще потеглиш отново? Нещо извътре, от самия ритъм на кръвта те тласка да бързаш, да не спираш, все да се движиш…

Няма по-мъртва точка от спряно време. Съзнанието не може да приеме това и се съпротивлява с всички сили. Да живееш, значи да усещаш как бързо, как задъхано тече времето през тебе, как излита с горещото ти ускорено дишане, как ручи с потта през порите на кожата ти, как се оттича с парливите тръпки на умората вечер, когато се прибираш след напрегнат работен ден, как бие с учестения ти пулс. Застой. Значи преставаш да живееш… ::: фрагменти от „Пътуване към себе си“ (1965) :::

::: Д-р Стефан Гайд ::: „… Има история за гениален художник, който се вслушал в препоръките на един обущар и променил някои детайли в рисувания от него портрет. Когато, обаче, занаятчията не се задоволил да дава напътствия само за рисунъка на обувките, а се завтекъл да коригира и лицето, и цветовете, даже цялостната картина, тогава бил поставен на място от майстора-творец с думите: "Обущарю, гледай си обувките!".

Подобно на този, иначе способен в тясната си област специалист, дето се опитал да "даде акъл" в чуждо за него поприще, така и някои археолози (или може би на по-подхождащото им - иманяри!) се надпреварваха да ми казват как трябва и как не трябва да разчитам тракийското писмо!

Затова е необходимо и на тях да отговоря по подобен начин: "Господа, гледайте си разкопките!" Бях упрекван след излизането на първата част от "Тракийското писмо декодирано", че съм бил подхождал прекалено "религиозно" към третирането на древните пиктографски текстове. Ами, че те са писани от религиозни хора, не от материалисти и безбожници! За да разбереш духовните, трябва да имаш духовна отправна точка.

Не бива да правим умозаключения за логиката на древните жреци, съдейки по въжделенията и низшите страсти на "дребнавия" и "малък" човек. Естествено на любителите на примитивизма сред траколозите им се нрави оргиастичната варварска интерпретация на тракийската култура и в частност на орфизма, като "умират" да представят за автентичен измисления от тях образ на "дивия езически жрец" пред неподготвения за медийна агресия - лековерен слушател.

Може би зад тези техни свободни интерпретации и съчинения просто стоят съвременни спиритични наклонности, практикувани измежду самите тях, с които искат да узаконят и оправдаят пред своите студенти -последователи, съмнителните си "научни" практики. Защо е толкова неприемлив за тези "модерни езичници" възвишеният образ на тракийския праотец, покланящ се на троичния Бог и Всемирния Логос, и следващ духовните добродетели, които по-късно преоткриваме в Християнството?

Може би най-вече заради враждата и неприязънта си точно спрямо Християнската Вяра, която постулира, че душата на всеки е сама по себе си "християнка", че изначалната религия на най-ранните ни предци е била Истинското Богопоклонение? Защо им са толкова чужди възвишените пориви, ентусиазмът към красотата и задълбочените духовни концепции на жреците - царе на Тракия?

Сигурно не могат да ги понасят, тъй като разкриват личната духовна посредственост и порочност на съвременните езичници. Явно величествените образци на човешкия духовен полет са несъвместими с ограничените възгледи на тези тесногръди "учени", които с тяхната "приматска" теория за човешкия произход и фанатизъм, присъщ за войнстващия атеизъм, отричат съществуването на високоразвитата интелектуално и технологично (разбира се в друга парадигма и посока на духовния прогрес) цивилизация и култура на мегалитните хора, както и неразривната връзка на същата с нашите предци - траките. Защо? Не е толкова трудно да се досетим.

Ами защото като обявяват мегалитните хора за "първобитни", те ги лишават от идентитет! Та нали "първобитните хора" са безродни и без духовно отечество! Така и нашите учени" безродници защитават своя пещерен интернационализъм! Може би изхождайки от "догмата" за произхода на човека от маймуна, те - "прогресивните учени", не могат да допуснат, че високоразвитата древна духовна цивилизацията се появява най-напред локализирано, (и то именно тук на Балканите!), от където се и разпространява по целия свят!

Разказите на древните народи за Златния Век на човечеството, за Хиперборея, Атлантида и Едем, не са безпочвени фантазии, а имат своите основания в действително съществуваща първична цивилизация с единен Език, Писменост и Религия. Шлиман, библейските археолози и още много други търсачи на изчезнали градове, са били обвинявани в авантюризъм заради предоверяване на древните източници.

Но ако не бяха те, и досега щяхме да четем в учебниците, че Троя не е никога съществувала освен в главата на Омир, а Ерихон, Ур Халдейски и други градове, описани в свещените писания, щяха да си останат за нас само "плод на човешко митотворчество".

Мегалитна Тракия е реалност, която сега изплува пред погледа на нашите съвременници с пълното си величие и красота!

Не могат повече да ни заблуждават, че хората, имащи сложна пиктографска писменост, високо развита металургия (с първото обработване на злато в света - Старозагорско - неолитните жилища; съкровището от Варненския некропол - 6000 г. пр. н. ера), мегалитни съоръжения и удивителни астрономически познания и технологически умения, са били "първобитни", неинтелигентни и бездуховни!

Нещо повече - налице имаме всичките белези на една световна (космополитна) цивилизация, разпростряна на няколко континента, притежаваща широк търговски и културен обмен, вътрешни територии и външни колонии с културни и икономически връзки между тях, единен елит със свой език, своя религиозна и философска надстройка, и всички останали фактори, свидетелствуващи за превъзходство спрямо по-късните нейни производни местни култури, възникнали в Египет и Месопотамия, и поели щафетата на  прогреса…” ::: из „Тракийското Писмо Декодирано“ :::

 

~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели :::
::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Категория: Лични дневници
Прочетен: 1706 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 25.06.2017 17:07
image

„Животът ще дойде по-хубав от песен, по-хубав от пролетен ден” ::: Никола Вапцаров :::

Още за невероятните истини за народа ни, изнамерени от Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайд, които единствено могат да ни донесат възпетия от поета „живот по-хубав от песен“!

/от Красимир и Дияна Мерин/
 

Докато на българите се показват „древни шевици“, които били знаци и символи от ежедневието на траките, „Кръгът“ на „новите нашественици“ срещу автентичната ни родова памет ще продължава да крадe и изопачава откритията на Д-р Стефан Гайд – и българите никога няма да научат, че според оригинални бохарски преписи на Новия Завет, Св. Апостол Павел нарича себе си „трак по дух“ и твърди, че причината за гоненията срещу него и първата църква е тракийската му вяра в Дион Исус, когото е припознал като Бог Слово и Христос от кръста в Палестина преди повече от 2000 години.
/виж повече за бохарската библия на
http://institutet-science.com/biblia-bessika-otkrita/

и в „Тракийското Писмо Декодирано IV“/

 

Този живот, за който поетът писа, е възможен само ако народът ни отдаде заслуженото място в науката на откривателите на тракийската писменост и цивилизация. Автентичните открития на Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайдарски датират от далечните 2006 г. и 2007 г. По това време във всички български медии се тиражираха нелепи твърдения, че траките не са българи, че са нямали писменост, че българите са прабългари и славяни и други подобни. „Носителите“ на тези безумия днес се „пребоядисаха“ бързо, тъй като видяха, че не могат да спрат прогреса и истината – нито с лъжи, нито с религиозен фанатизъм – и днес се опитват да „яхнат“ откритията!! Затова и ще познаете „новите нашественици“ (виж и статията „В защита на истинската родова памет на българите от новите ‘нашественици) именно по паническия  страх – от споменаване на истинските откриватели на тракийската писменост (братята Гайд и сътрудниците от Института по Т-Наука) и от декодираните текстове, които безогледно се копират като уж взети от другаде, но без пълнотата на истината за предците ни.

Да се промени фактът, кой е истинският откривател на тракийската писменост, може да се случи единствено в общество като това от утопията на Джордж Оруел „1984“. Книгата е публикувана на 8 юни 1949 година и е популярна днес с „предсказанието“ за появата на Биг Брадър – „Големият брат“) и култовата мисъл: „Който владее миналото, той владее и бъдещето; който владее настоящето, владее миналото“.

В книгата „1984“ „Големият брат“ е концепция за „кръгове“, които анонимно наблюдават публичните места и домовете и прилагат безкомпромисна репресия към инакомислещите! За целта се променя съдържанието на старите вестници, за да съответства то на текущата идеология. Това „удобно“ средство се наблюдава през последните 11 години у нас чрез потоп от твърдения за предците ни и изявления срещу откривателите на тракийската писменост, чрез които се постига именно този „ефект“ на ПОДМЯНА на съдържанието.

Освен с „Големия брат“ обаче, книгата „1984“ ще се запомни и с хипотетичния език, създаден от репресивния апарат на утопичното общество на Джордж Оруел – „newspeak“ или „новоговор“. Чрез него се налага идеята, че липсата на подходящи думи за назоваване на дадена концепция е еквивалентна на прекратяване на тяхното съществувание, а ако ги има — трябва да се направи използването им невъзможно с цел елиминирането на самата концепция.

Не ви ли прилича това много на „усилията“ на „новите нашественици“ срещу истинската българска родова памет да заличат откритията на Д-р Стефан Гайд? „Нямало такива думи“, „измислял си бил ученият“, „който четял книгите му щял да има душевни терзания“ (?!). В книгата „1984“ „новоговорът“ е описан като произлязъл от нормалния език в обществото, но с ограничена лексика и опростена граматика. „Новоговорът“ е постоянно моделиран от „кръговете“ зад „Големия брат“ с цел премахване на инакомислието, което на новоговор“ е наречено „престъпмисъл“ в книгата!! Това инакомислие се изкоренява чрез „новоговора“ на „Големия брат“, в който са премахнати думи като „свобода“ например!!

Отново ще припомним, че учени от БАН искаха откритията на Д-р Гайд да бъдат обявени за „престъпни“ чрез създаване на закон за българския език?! Такава идея между другото продължава да се лансира – уж заради обявяването на кирилицата за българска азбука, а не за славянска, но на практика, целта е да се „изкорени“ този декодиран „староговор“ („oldspeak“) – което според Оруел е различният (инакомислещ) език.

Днес „новоговор“ е всяко уж декодирано тракийско писмо от „кръговете“ на „Големия брат“ в българската наука – били те „СПАРОТОК“, „Азбукарче“, „Българка“, „Екип 2-Руните“, „Руните говорят“ и кой знае още колко други, залели българските медии с какви ли не измислици и/или лъжи против автентичните открития на Д-р Гайд.

На този „новоговор“ истината за българската родова памет се изразява единствено в следното:
– „българите са славен народ
– „българите са траки
– „науката не борави с религиозни термини
– „траките са имали писменост, но само ние знаем как да я разчетем

Всичко останало – истинското ни духовно наследство – си остава някакво неясно „езичество“, на неясно какъв народ!! Защо им е  да правят това, ще се запитат някои? Нали уж истината не може да се скрие?

Да, истината не може да се скрие, но тя изгрява като слънце само за онези, които имат очи и могат да я видят! А „новоговорът“ така е „осакатил“ езика ни, че единствено богатството на божественото Слово дошло до нас чрез идеограмите в тракийските йероглифи може да ни върне към „староговора“ (бог-арската Реч) на предците ни! Това е пророкувано и в свещените текстове на Библията, в които се казва, че който не влиза през вратата, която е „Исус“, е крадец и разбойник и няма да познае истината! (по думи на Светите Евангелисти от Новия Завет на Библията).

В този смисъл е и значението на две популярни поговорки – че „който пие некачествено кафе, ще помисли истинското кафе за буламач, когато го опита“, и че „повтаряната лъжа става истина“. Толкова отдавна се крие истината за нашите предци такава, каквато се разкри тя в древните документи преведени от Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайдарски, че за някои „новоговорът“ на „новите нашественици“ срещу родовата ни памет се превърна в „самата истина“, а за други – „староговорът“ на тракийското образно писмо, към който ни върнаха великите ни съвременни възрожденци Гайд, заприлича на „буламач“, който не искат да вкусят, защото са им пробутвали буламач и вкусът към качественото и стойностното е закърнял!

Спираме дотук, защото няма да ни стигне мястото да изброим всички откраднати тези, примесени с „кваса“ на старата наука. Но както и в други наши статии, ще приведем пример за подобна „кражба, замесена със стар квас“.

Археологът Христина Вълчанова е събрала експозиция от старинна везба на асеновградчани. В голяма част от артефактите се повтарят знаци и символи, които тръгват от древни времена, например от 6-тото хилядолетие пр. н. ера, и достигат до 19-ти век в българската материална култура. Тъй като подобни ивици има и в традиционната народна носия на България, Вълчанова смята, че "древните прародители, които са живели в днешните български земи, са били хора с образно мислене".

Целта на организираната изложба според анонса е „да върне асеновградчани към корените им". За огромно съжаление, детайлите от откритията на братята Гайд за тракийската писменост продължават да са непознати на широката общественост днес и това позволява на най-различни „кръгове“ да спекулират с тях и да ги използват за лични цели. Това „ползване за лични цели“ не би могло да се осъществи без „заграбването“ на автентичните открития и подмяната им с „предрешени истини“ от миналото. Затова и тази изложба може да донесе полза на българския народ ЕДИНСТВЕНО ако артефактите от облеклото и бита на българите (които поколения от българи познават добре от спомените на своите баби и дядовци) са „дешифрирани“ според декодираните от Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайд текстове от свещената жреческа реч на тракийските оракули.

Според източника за събитието (https://www.actualno.com/asenovgrad/arheolojka-otkri-vryzka-mejdu-bylgarskite-shevici-i-znaci-vyrhu-artefakti-news_612864.html), „знакът бил израз на мислене, на представи и идеи, които древните хора по някакъв начин (?!) са оформяли в орнаментите си, но той не е писмо (?!), защото не е било нужно да има такова (?!)“. Археологът Христина Вълчанова твърди, че „знаците били достатъчни, защото те за древните хора значели нещо (?!)“.

Не е нужно да коментираме подобни тези, но фактът, че са изказани от човек, който претендира да е носител на меродавни знания показва недвусмислено, че изложбата е организирана с цел отклоняване на вниманието от факта, че тракийската писменост съществува, и че тя говори за Богопоклонение на Исус хилядолетия преди неговата поява като Христос.

Именно това „значение на знаците“ по шевиците е липсващата брънка с богатото духовно наследство на нашите предци. За щастие, подробен анализ на пиктограмите е направен в книгите „Тракийското Писмо Декодирано I, II, III и IV“ на Д-р Стефан Гайд, „Тракийският Орфизъм за напреднали“  на Акад. Цветан Гайд и „Тракийското Писмо Декодирано V“ на Акад. Цветан Гайд (новата книга от поредицата, представена на 24-ти май във Враца).

В „Тракийското Писмо Декодирано
V“ са показани неопровержими доказателства, че писмените знаци на тракийските племена (открити на артефакти в България) са същите, които са използвани от племената на келти и гали в земите им в Европа, и че те представляват идеограми от най-старата в света протописменост.

„Учени“ като археолог Вълчанова и занапред ще ни уверяват, че това са само някакви символи (както твърдеше и казионната наука преди години), за да убедят българите (отново), че траките са безписмен народ и всякакви там теории за богопоклонение и начала на световни цивилизации са неверни.

За да постигне целта си тази лъжа, други „учени“ от същите „кръгове“ ще пледират, че нашите предци наистина са били древна могъща цивилизация – но това не е била тракийската (?!), а траките, чиято Реч Д-р Гайд разчете, видите ли били „зъл народ“ и „гръцка измислица“, чрез която хитрите византийци да ни поробят (?!). В подобни твърдения е очевидна „атаката“ срещу декодираните оригинални преписи на Новия Завет от бохарски, в които Св. Апостол Павел категорично заявява, че е „трак по дух" и затова е гонен от евреите – заради тракийската си вяра!! /„Тракийското Писмо Декодирано IV“/. Не е изключено същите „кръгове“ от учени да измислят и някаква своя алтернативна теория за разчитане на тракийската писменост, която да предлага смес от полу-истини, изказани в „нова“ светлина, с цел признаването на тази теория за автентична научна теза!!

По какво ще познаете лъжите на подобни „учени“ ли? Те твърдят, че „работят само с оригинални източници“ (?!), че има „други учени, които не са специалисти и не разбират от изследвания“ (?!), че могат да „декриптират с някаква нова метода древни знаци от каменни плочи“ (?!) и най-вече – че „науката не се занимава с религия“ (?!). Удобно, поради множеството атеистични слоеве на българското общество и поради факта, че не всички са запознати с научни изследвания по дадената тема!

Траките са имали свое писмо и то предхожда с 2000 години египетското. Възприетото в Шумер по-късно писмо е по-различно от тракийското с това, че е с по-красива калиграфия“, заяви Акад. Цветан Гайд по време на конференция на тема „Древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд“. Конференцията се състоя на 24-ти май в РИМ Враца и на нея беше представена и новата книга от поредицата Тракийското Писмо Декодирано V“.

Надяваме се българският народ да проумее чрез експозицията на Вълчанова, че откритията на Д-р Стефан Гайд, Акад. Цветан Гайд и отдела по  "Тракология" на Института по трансцендентна наука от 2006 година насам, са важни за националното ни самосъзнание и за запазване на родовата ни памет. Защото, както става ясно от анонса за събитието, е видно, че траките са носители и предаватели на древното познание за Твореца, което българите неслучайно са "копирали и везали върху одеждите и тъканите за здраве, благополучие, плодородие и щастие".

От преводи на древни тракийски документи, публикувани в сборника „Тракийски Хроники“ още през далечната 2010 година научаваме, че "богарският" език е езикът, на който говори сам Бог., и който древните елини, които са се настанили по-късно в земите на траките, са заимствали. Ето защо най-старото „старогръцко писмо“ е по своята същност ТРАКИЙСКО ПИСМО (и може би затова не се изучава днес в университетите), и е много различно от по-късната версия на „старогръцки език“, който се изучава в академичните общности.

За сведение, името „трак“ не само беше разчетено на артефакти по нашите земи, но може да бъде открито и в сборниците с народни приказки, публикувани през 50-те години на 20-ти век в България. Цикълът с приказки за мъдрия „Дядо Трак“ най-вероятно е бил по-късно претопен „услужливо“ от някого в цикъла с приказки за Хитър Петър. Това заключение вече публикувахме в едно наше изследване в Блога на Мерин, тъй като името „Дядо Трак“ е запазено в една приказка за надхитряване на змей, която е дословно идентична с известната от по-късен период приказка „Хитър Петър и змеят“.

Очевидно „атаката“ срещу родовата ни памет е насочена не само срещу истината за древната тракийска писменост, но и срещу етнонима „тракиец“ изобщо, тъй като именно тракийски мистерии на богопоклонение са описани в разчетената древна свещеническа писменост (запазена върху глинени плочки). Името „трак“ се открива в оригиналните преписи на Новия Завет на местата, на които днес стои думата „вярващ“, а тракийският меч ромфея е „мечът на Словото“, който излиза от устата на Божия Син според оригиналните текстове в книгата „Откровението на Св. Ап. Йоан“ (известна на масовия читател като „Книгата на Апокалипсиса“).

Всичко това и много други невероятни истини за народа ни могат да бъдат намерени сред откритията на Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайд. Тези открития са толкова безапелационно потвърдени в културата и фолклора на народа ни, че ще бъде жалко, ако бъдат (отново) подменени с твърдения за „безписменост“ или „гръцка конспирация“ (?!). Те трябва да бъдат изучавани от българските деца, за да знаят, че ние сме дали ВСИЧКО на света (а не само „нещо“, както ни втълпяват години наред). Ако имаше инакомислещи, те бяха обвинявани в „патриотарски залитания“.

Темата за това „какво сме дали на света“ обаче вече не се ограничава само до готи (гети), гали или келти. Ние засега ще оставим любопитните сами да разгледат новите открития на Акад. Цветан Гайд на
http://tsvetanguide.com/прародината-на-древните-гали-келти/, а тук ще разкрием един „мъничък“ факт от нашите изследвания.

Става въпрос за едно удивително съвпадение на съвременната дума в немския език „nehmen“ („вземам“) с бохарския (трако-богарски) израз „нах мен“ („вземи от мен“). Както читателите сами виждат – без да има нужда да навлизаме в академичните лутания с безброй примери от старонемски или старобългарски, немското изписване на думата „вземам“ се чете [нехмен] и съвпада почти напълно по произношение с дешифрираната от Д-р Гайд фраза „вземи от мен“ – [нахмен].

Единствено автентичното откритие на тракийската  писменост на Д-р Гайд може да върне истината за предците ни, за техните познания за света и за езика, на който говорим и днес. Затова и ние винаги сме били скептични към хора, които говорят за „славните българи“ и за „свещената родовата памет“, без да познават историята на езика, културата и фолклора на трако-богарите.

Надяваме се българската общественост да отдаде заслужено внимание на истината за своя род, ако иска България да пребъде и животът 
да бъде „по-хубав от песен“.

Ще завършим с думите на историка проф. Пламен Павлов: „Ние сме всъщност един много древен център на цивилизацията дори в личностен и семеен план. Така че неслучайно пътешественици, наблюдатели, журналисти, мисионери в ХІХ век са поразени, че българският народ, макар и под турско робство, е по-образован и по поставя образованието в култ, отколкото в съседните държави, които са свободни.“ (от интервю на проф. Пламен Павлов за празничното издание на предаването „Това е България“ на Радио „Фокус)

::: Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школата за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ ::: Клуб „Родова памет“ на facebook/com/rodovapamet :::
 

/новият линк на нашия блог/
~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели :::
:::
Апология на Християнството :::
:::
Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

Категория: Лични дневници
Прочетен: 3105 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 25.06.2017 17:11

/Новият линк на нашия блог/
~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели със статиите до 29-ти май 2017 г.:::
:::
Апология на Християнството :::
:::
Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 
Истински Истории :::

~:~:~ Ако споделяте нашите идеи, заповядайте в нашия клуб „Родова памет“ на facebook/com/rodovapamet, където публикуваме материали за родовата ни памет според погледа’ на научния метод на Д-р Гайд. ~:~:~


~:~:~ Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школата за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ ~:~:~

 

Категория: Лични дневници
Прочетен: 338 Коментари: 0 Гласове: 1
Последна промяна: 29.05.2017 23:44
image

Молба за спасение

/от Красимир Мерин/

 

~:~:~ Истински Истории ~:~:~

 

Тракийското Писмо, Бог Слово, Храмът Орфей:

Богатства, към които алчни ръце се протягат…

Думи, които навяват присмех в нечии умове…

Небрежно посяти сърдечни послания, които времето ще заличи от живота, който не ги е прегърнал…

Каменни плочи в сърцето с буквите на завета, които Бог „разпозна“ като молба за спасение…

 

 

::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Категория: Лични дневници
Прочетен: 766 Коментари: 0 Гласове: 0
Последна промяна: 29.05.2017 16:40
image

Лесно е да удовлетвориш оня, който не носи простор в сърцето си

::: Антоан дьо Сент-Екзюпери :::
 
Или за делата на онези истински учени, които не искаха да се харесват на малодушните и тесногръдите, а жадуваха да върнат достойнството на българската родова памет... Което не може да се оцени от онези "без простор в сърцата си"!


/от
Красимир и Дияна Мерин, основатели на Школа за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд/

~:~:~ Древните Траки ~:~:~
~:~:~ Родолюбие ~:~:~

 

След дълго чакане и трепет, най-сетне дочакахме да чуем голямата вест – че делото на Д-р Стефан Гайд е продължено успешно от Акад. Цветан Гайд и сътрудниците от Института по Т-Наука.

Директорът на регионалния исторически музей във Враца Георги Ганецовски е показал сензационна находка на най-старата писменост в света по време на семинар, посветен на най-ранната протописменост.

Находката е изследвана от отдела по тракология от института по Т-Наука върху Тракийско писмо. Плочката е разчетена чрез метода Гайд и използването на най-древните египетски йероглифи, чието значение вече е известно. Според учените от института архаичните йероглифи в Египет сякаш са някаква модификация на нашите знаци от Градешница – две хиляди години по-късно. 

Припомняме, че именно
работата на института показва, че теориите за „безписмените траки“, живели по нашите земи, са безапелационно опровергани. Откритието и анализът на института завинаги променят представите за древния свят.

Като основатели на „Школата за научни изследвания за българската родова памет по Метода Гайд“, нашето удовлетворение беше пълно, тъй като по време на семинара за древната писменост по нашите земи, декодирана по Метода Гайд във врачанския музей е била представена и книгата „Тракийското писмо декодирано VМистериите на Самотраки и Руническата книга на тайните.

Според директорът Георги Ганецовски, значимостта на откритието е огромна, защото и до ден днешен това си остава най-ранната протописменост в света. Ние смятаме, че с оглед незаслуженото „забвение“ на което Д-р Гайд от научните среди в България, подпомогнато от „услужливи“ блогъри-„родолюбци“, които не се колебаеха да клеветят великия български учен и да си приписват неговите заслуги, това събитие заслужава да бъде отбелязано от всеки българин. Защото десетки години преди то да се случи, един френски писател описва като във видение много точно емоциите и духовните събития около него… Много преди то да се случи.

 ::: „Винаги съм се учил да разграничавам същественото от неотложното. Неотложно е, разбира се, човекът да се храни, понеже ако не е нахранен, няма човек, няма и проблем. Но любовта, смисълът на живота и вкусът към Бога са по-важни. А порода, която се угоява, никак не ме интересува…

 Затова аз ви казвам: Ако съградите безполезния храм — понеже не служи нито за готвене, нито за почивка, нито за събиране на първенците, нито за водните запаси, а просто за извисяване на човешкото сърце, за омиротворяване на сетивата и за времето, което доузрява, тъй като много прилича на хранилище за сърцето, където се разполагаш, за да се потопиш за няколко часа в мир и покой, уталожени страсти и справедливост без лишени от наследство — и така, ако съградите храм, където болката от язвите се превръща в химни дароприношение, където смъртната заплаха става пристан, зърнат сред най-сетне укротените води, щяхте ли да мислите, че сте пропилели усилията си?...

Един глупав език представя вашия труд като безполезен. Но човешкото поведение опровергава със сигурност подобни твърдения!

Виждате как хора от всички краища на света се впускат в търсене на тези шедьоври от камък, които вие вече не произвеждате. Тези хранилища за душата и сърцето. Къде сте виждали човек, изпитващ потребност да обикаля света, за да посещава складове?

Естествено, човек използва стоки, но ги използва, за да преживява и греши по отношение на самия себе си, ако вярва, че на първо място стои желанието да ги притежава. Техните пътешествия имат други цели. Виждал си как хората пътуват от едно място на друго.

Вниквал ли си в целите им? Несъмнено някой благодатен малък залив или някоя отрупана със сняг планина или оня вулкан, който се уголемява от втвърдените си курешки, но преди всичко тези потопени кораби, които единствено отвеждат някъде. Те ги обхождат и оглеждат, мечтаейки, без да го съзнават напълно, да бъдат пасажери на борда им. Понеже не са устремени към нищо.

А тези храмове вече не приемат тълпите, вече не ги отнасят и не ги преобразяват в по-благородна раса, подобно на пашкула. Всички тези преселници вече не притежават кораб и не могат да се преобразят, и в началото бедни и слаби духом да придобият, по време на това пътуване на борда на тези каменни кораби, богати и щедри души.

Затова всички посетители обикалят потъналия храм, обхождат и търсят и пристъпват по огромните грейнали плочи, излъскани от множество стъпки, слушайки как само техните гласове отекват сред величаво мълчание — изгубени в гората от гранитни колони и вярващи както историците, че просто се образоват, докато по биенето на сърцето си те биха осъзнали, че всъщност от колона на колона, от зала на зала, от кораб на кораб търсят капитана и че всички те са тук, зъзнещи в сърцето си, без да го знаят, зовящи за помощ, която не идва, в очакване на преображение, което им се отказва, отново натикани дълбоко в себе си, понеже вече няма друго, освен мъртви храмове, наполовина погребани в пясъка, понеже вече няма друго, освен заседнали кораби, чийто запас от мълчание и сянка е зле защитен, и които се пълнят с вода отвсякъде с тези огромни пространства синьо небе, прозиращо през рухналите сводове или онова скриптене на пясъка през отворите на стените. И жадуват с жажда, която не ще бъде утолена…

Казвам ви…, вие ще се родите само ако се посветите на създаването на истинската творба, тъй като тя ще ви обсеби, тъй като вече не тя ще ви служи, а вас ще застави да й служите. И ще ви изтръгне от вас самите. Как биха се родили велики архитекти, ако създават творения, лишени от величие?

Вие ще станете велики само ако камъните, за които твърдите, че зареждате със сила, вече не са предмети за тълпата, убежища за удобствата или предназначени за доказана всекидневна употреба, а пиедестали, стъпала и кораби, които отвеждат към Бога…

Смелостта съвсем не се състои в това да си отидеш, нанасяйки удари по носителите на други истини… Няма да слушам множеството, защото то не вижда кораба, който е над него. Ако ковачите на гвоздеи бяха мнозинство, те биха подчинили дъскорезачите на истината на ковачите на гвоздеи и не би се родил никакъв кораб…

Малко ме е грижа да увековечавам човешкия род, ако той не пренася своя багаж. Съсъдът наистина е най-необходим, ала от питието зависи цената. Няма и да помирявам. Защото да помиряваш значи да се задоволяваш с отвратителната хладка смес, в която са се помирили ледени и горещи напитки.

А аз искам да спася хората със собствения им вкус. Тъй като всичко, което търсят те, е желателно, техните истини са съвършено очевидни. На мен се пада да създам образа, който да ги обхване. Понеже корабът е мерилото за истината на дъскорезачите и за истината на ковачите на гвоздеи“ ::: Антоан дьо Сент-Екзюпери, „Цитаделата“ (1948) :::

::: Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школата за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ ::: Клуб „Родова памет“ на facebook/com/rodovapamet :::

 ПОВЕЧЕ ПО ТЕМАТА – "Сензация! Показаха най-старата писменост в света във врачанския музей" – МОЖЕТЕ ДА ПРОЧЕТЕТE ТУК


~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели :::
::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Категория: Лични дневници
Прочетен: 2471 Коментари: 0 Гласове: 2
Последна промяна: 25.06.2017 17:20
image

БЕЗВЕСТЕН БЕШЕ ТИ, БЕЗСЛАВЕН!... О, ВЛЕЗ В ИСТОРИЯТА ВЕЧ

Или защо просветата трябва да обхване и най-дълбоката древност. Защото има неща, които всеки българин трябва да помни и препрочита, за да се „избави“ от потопа информация за „кирилица“, „глаголица“, „славянски език“, и други, които в крайна сметка вършат „пъкленото“ дело да накарат обикновения човек да „махне с ръка“ и да се откаже да търси истината за своя език и култура.

  /от Красимир и Дияна Мерин/

 
~:~:~
Родолюбие ~:~:~

 

Какво трябва да знаем за „Глаголицата“ и за „Кирилицата“? Вижте най-важното за нашата писменост и култура без сложните схеми, диаграми и препратки (които в повечето случаи не са онова, заради което се цитират!)

Днес сме заливани от информация за „загадъчни артефакти, които никой не може да обясни“. Защото по този начин най-лесно се манипулира човешкото съзнание, че няма революционни открития… Тези нови „нашественици“ срещу автентичната българска родова памет обаче забравят поговорката „Който веднъж излъже, нему вече няма да вярват дори и за нещо да каже истината.“

::: Иван Давидков, „Венец за Кирил и Методий“: В ония дни, когато вие сътворихте светлина и книга, много мечове ръжда разяде! Тези думи на поета се оказват емблематични за нашата статия, започната дълго преди днешния празник на Българската просвета, писменост и култура. Вижте защо! :::

Всички българи милеят за своята история и род! Но не всички имат силата и познанията да издирят истината! А лъжците не престават да бламират и давят истината в „синонимни“ фрази за „древна писменост“, „българите са първата цивилизация“, „ние сме дали писменост на славянските народи“ (!) и други подобни – които честно казано са без смисъл за обикновения българин.

Затова и вчера публикувахме статията „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ Или за автентичната родова памет за българската писменост, в която с болка извикахме: Това, което се прави не е ПРОСВЕТА, а ЛОБОТОМИЯ на българското родово съзнание! Защото то е инжинирано отвличане на вниманието от истината за нашата писменост, род и култура от същите тези лъжци, които държаха народа ни в неведение столетия, а сега отново тихомълком поддържат същото „информационно затъмнение“

Какви ли не „авторитети“ се удряха по гърдите тези дни, че имало само гръцки писмени извори, че славянските писмени извори били най-древните, и други такива. Каква е истината? Какво трябва да знаем днес, на празник като 24-ти май!

Журналистката Патриция Кирилова още през 2014 година изказа твърдения, които и до днес са неизвестни за повечето българи:

1) Има връзка между йероглифи, коптски език, бохарски диалект и кирилица. Тази връзка беше ОТКРИТА от Д-р Стефан Гайд в неговия знаменателен труд „Тракийското Писмо Декодирано“. Благодарение на това ОТКРИТИЕ, Майкъл Еверсън (един от водещите съвременни лингвисти по древни езици, който журналистката цитира) твърди следното – при работа с оригиналните стилизирани надписи на букви от българският, древногръцкият и коптският, се наблюдава следния феномен – за коптския читател, текстът на кирилица е далеч по-лесен за четене отколкото гръцкия текст. Изводът на учения е следният: „Не казвам, че Коптския трябва да се обедини с кирилицата. Но предлагам връзката им с гръцкия да бъде отменена.“

2) През 2010 година излиза книгата на Джеймс Алън (египтолог, преводач на редица от най-трудните текстове, включително и на тези от пирамидите, преподавател в Браун и Кеймбридж) „Middle Egyptian“, James P. Allen (Cambridge, 2010). В нея, ОТКРИТИЯТА на Д–р Стефан Гайд са потвърдени по следния начин: „Коптската азбука - БОХАРСКА, така, както я учат египтолозите по цял свят – азбуката, от която  дешифрират средно египетския – е познатата „славянска“ Кирилица („славянска“ според амбицията на Цар Петър I от XVII век за създаване на ‘Империя на Панславизма’)“.

Защо този факт продължава да се бламира от разни блогъри, с език на „комсомолски активисти“ от близкото минало?! Защо след кончината на Д-р Гайд започна един небивал процес на отричане на откритията му, с извинението, че „фалшифицирал“ българската история, и че „нямало ‘извори’ за неговите твърдения, освен, че траките били българи“?

Много просто! Защото не всеки учен преди Д-р Гайд е имал силата на духа и познанията по древни езици, за да излезе пред светс и да аяви онова, което днес всички повтарят като рефрен в интернет. Истината е че за най-великото ОТКРИТИЕ в българската и световната история са се "досещали" някои родни учени, но НЕ СА СМЕЕЛИ да изкажат истината! Ето само едно малко потвърждение на този факт, цитиран от г-жа Кирилова в нейната статия:

 През 1972 и през 1984 година антропологът Петър Боев публикува изключитено интересни свои изследвания. В общи линии нашия учен сподели, че траките са по произход наследници на най-старото балканско население, а не пришълци от студения север. Боев добави и това, че като цяло ние българите сме от същия антропологически тип както и народът наричан от римляни и гърци с името траки. Тези данни останаха неизвестни за повечето от нас. Не бяхме уведомени и по отношение на това, че предците ни са създатели на най-древната писменост в света. Създадените преди повече от шест хиляди години знаци са употребявани в продължение на дълъг период от време. Тези древни знаци стават основата на минойската и микенска писменост, а също така на българските руни, глаголицата и т.н.

Определени учени оказват яростна съпротива на виждането, че първата човешка цивилизация е на Балканите. Някои изследователи отказват да приемат, че знаците от Караново, Градешница и т.н. са писменост и предпочитат да използват термина „протописменост”. Правят се опити да бъде внушено, че най-ранните “букви” в историята на човечеството са някакъв феномен срещащ се в малък регион. Фактите обаче са безмилостни – знаците на така наречената „протописменост” не са някакъв странен феномен от малък регион. Напротив, най-древните букви в историята на човечеството са разпръснати по целите Балкани.“ /„ЗАЩО НАШИТЕ БУКВИ СА ПО-ДРЕВНИ ОТ СОЛУНСКИТЕ БРАТЯ“/

Това е и проблемът, който ни занимаваше при подготвянето на този материал: Кое точно трябва да знаят българите в деня на празника на родната писменост и култура? Какво точно си мислят или представят българите, когато слушат за „глаголица“, „кирилица“, „шльокавица“, „създателите на писмеността ни Кирил и Методий“, „разпространителите, които били техните ученици“?...

В статията от вчера „ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ, Или за автентичната родова памет за българската писменост“ показахме недвусмислено, че не физическите трако-български мечове, а Божеската РЕ-ч на предците ни е истинската причина за славата на народа ни! Божеската РЕ-ч е онзи "трако-богарски меч", който остава в Светото Писанни като "Двуострия трскийски меч, излизащо от Устата на Бог Слово". За тази Божеска РЕ-ч трябва да се говори днес, защото когато народът ни изгубеше вярата си в Словото на дедите си, той губеше и силата си! А ако е устоявал, то било именно поради кодираната в традициите (поради чуждото иго) християнска вяра. Така е и до днес! Тази Божеска РЕ-ч е в осовата на нашата история, бит и култура, и нейното разкриване беше дадено на нардоа ни чрез трудовете на Д-р Гайд.

Самобитната родова памет на българите и знанието за историята на нашия език, писменост и вяра не са за ‘бърза консумация’ и не са ‘лъжица за всяка уста’. Следването на материалните ценности в света винаги е водило до обезличаването на българските ценности и традиции и ние неслучайно писахме наскоро за "аламинута" в живота на българите за който говори и Чудомир – хора-аламинут, живот-аламинут, наука-аламинут, ценности-аламинут.

„‘Хората-аламинут’ днес не могат да ‘разберат’ и ‘приемат’ откритията на Д-р Гайд, защото не виждат изгода. По тази причина те стават противници на истината за българската нация и дух. Нека не забравяме, че най-типичната черта на българското самосъзнание е вярата в Исус според християнските традиции, завещани от Апостолите  Павел и Андрей. Само така ще проумеем тайните на нашата родова памет и култура, закодирани в бита на предците ни.

Писахме наскоро за ‘благоразумните поклонници на разсъдъка’ (по Захари Стоянов), които предпочитат да защитават сегашното статукво на науката чрез апели за доказателства и факти. Те обаче не виждат най-истинските доказателства, които не са материалните артефакти (ако и такива да изобилстват), а убедителните доводи на просветители и посветени учени от ранга на Д-р Стефан Гайд.

Учените от ранга на Д-р Стефан Гайд, както и мнозина наши учени, просветители и революционери, са били отхвърляни приживе (а по този начин са се откроявали онези, които не са достойни), но историята неумолимо е доказвала правотата на откритията им. Въпросът за отделната личност и нейната съдба във вечността е, какво е подкрепяла тя приживе и дали днес може да види същата истина за родовата ни памет в трудовете на Акад. Цветан Гайдарски и сътрудниците от Института по Т-Наука.

За ‘благоразумните поклонници на разсъдъка’, които викат „Осанна“ само ако имат изгода, е много близка идеята, че сме ‘потомци’ или на някакви безпросветни и първобитни народи, или на някакви свръхдревни (неземни) цивилизации, или ‘отрочета’ на гръцката и руската цивилизация. Колко недостойно за паметта на нашите просветители

Това е истинско ‘богохулство’, което дори българи, наричащи себе си „християни“ изповядват поради родоотстъпничеството си в следване на западни или източни християнски.

А българи следващи окултни учения – поради омразата си към Християнския Бог и християнската същност на своята родова памет, разпалено отричат, представяйки безсмислени теории за древни индийски корени на българската вяра, или за извънземен разум, дал на древните българи истинското познание (по въпроса за "
лъжите за извънземни, аватари и прераждания на душите" вече писахме тук). 

Заради това родоотстъпничество („ю-роди“ – отстъпници от рода) Паисий написа летописа на „славните слов-ени“ – трако-богарите, които говорят Словото на Бог и чакат както неговото идване сред тях, така и неговото Възкресение. Тион–Исус обаче не е име на езически тракийски бог, нито е онзи „дион-исий“, познат от гръцките митове, а тракийска дума, означаваща „
Възкръсналият Бог!“.

Същите с охота подкрепят идеята за ‘традиционното българско православие‘, което в този си вид е пряк продукт на гръцкото и руското ‘християнство‘, а когато истината прозре през ‘пролуките’ на древните латински летописи, запазени във Ватикана, с ‘жарък патриотизъм’ хулят и клеветят „римо-католическото“ християнство, въпреки че в древността този термин е измислен от византийската църква, за да се само-узакони тя, тъй като тогава е имало едно християнство – „всемирното“ или „католическото” християнство на тракийските папи във Ватикана!

Но всички тези ‘напъни’ са за да се укрие най-голямата истина – че оригиналното християнство принадлежи на трако-българския народ и на неговите наследници. Това е истинската причина византийските владетели да извикат арабските нашественици и да ги поддържат в унищожаването на българския народ – за да се изгорят всички летописи и всички доказателства по нашите земи за произхода и първенството на вярата ни!

Сега ще се опитаме съвсем накратко да изкажем онова, което всеки българин трябва лично да прочете и осмисли. Защото нашите сили не биха стигнали да опишат цялото богатство на ОТКРИТИЯТА на Д-р Гайд! Доста ще бъде на всеки истински родолюбец да достигне поне малко до онова, което нашият нов Патриарх на родната Култура и Писменост ни завеща, но нека не забравяме, че само ако разберем кой ни е лъгал и как са ни лъгали за нашите род и бит, ще престанем да вярваме дори и да ни пробутват лъжи!

Знае се, че посредством една „нова“ кирилска азбука, цар Борис е щял да задоволи Византийските изисквания към „православната“ му страна. Но чрез този акт, той като далновиден държавник е искал и да съхрани свещената Бохарска азбука, която се е употребявала векове от българските книжовници.

Няма как да се избегне обаче недоволството от това, че са били взети ТРАКИЙСКИ букви за основата на новата Кирилска азбука, което е било сигнал, че българите ще запазят така опасното за Византия свое „езическо“ минало.

::: Д-р Стефан Гайд ::: „В Търновския препис на Солунската Легенда, е казано, че Кирил приема 32-те букви не от говорещия Гълъб на Св. Дух, но от „врана грачеща", т.е. от „нечиста птица" - явен намек за езическия им и еретически „несвет" според тогавашния „ортодокс" произход. Именно затова, особено интересно свидетелство представлява полемичната страст, с която още в началото на своето произведение „За буквите", старобългарският автор отрича всяка възможност за съществуването на първообраз на кирилицата. С кого спори той, чий глас се опитва да заглуши, отказвайки му какъвто и да е дебат? Не е ли това опит да се наложи царевата книжовна визия и реформа на бъдещите поколения, като един път завинаги им се внуши, че няма предшестваща книжовност и духовност, като по този начин се „запушат устите" както на пазителите на „еретическата" (нарочена като такава от Константинопол) Традиция, така и на недоволните представители на „ортодокса" в Константинопол от „непълната" според тях езикова и религиозна реформа?“ ::: „Тракийското Писмо Декодирано“ :::

Подобна „пропаганда“ срещу каквато и да е идея за приемственост на „новата" азбука от предшестваща я писменост, се дължи на факта, че всички грамотни хора от онова време, които са ползвали Бохарската протокирилица са знаели, че не е създавана нова азбука, а същата стара бохарска писменост, ползвана дотогава в пределите на Българското царство е била обявена (с малки добавки) като кирилица.

Коя е била тогава истинската „езикова реформа“ реформа, която Цар Борис е направил? Това е новият превод на Светото Писание, който е бил различен от Библия Бесика (Бохарския превод на Библията).

::: Д-р Стефан Гайд ::: „Цар Борис вижда „политическа полза" и „историческа необходимост" от въвеждането на съвсем „нов диалектен" превод на Библията в България. Несъмнено, една от причините е самият вече прекалено архаичен и трудно pазбираем дори за 9 век превод на Бохарската Библия Бешой, който отдавна вече не представлява живия говорим народен език по това време, а е на свещен формулен език, който само „посветеният" клир pазбира. Втората не по-малко основателна причина в планирането на нар Борис са несъмнено неговите имперски амбиции за упражняване на културно и политическо влияние над редица славянски народи и особено над руските княжества, които по това време са още езичници и „имат крещяща нужда от покръстване". Това обяснява факта, че сред многото сродни диалекти, говорени в България по рова време, той избира този, който е и най-близък до руските и го обявява за „книжовен славяно-болгарски" език, на който и pазпорежда да бъдат преведени всички книги на Светото Писание и на държавната администрация.“ ::: „Тракийското Писмо Декодирано“ :::

За жалост този акт на Цар Борис предрешава съдбата на всички съществуващите стари документи и Свети писания на Бохарския диалект и с Бохарски букви.

::: Д-р Стефан Гайд ::: „Оригиналните свети писания на Бохарски диалект стават постепенно изместени и ненужни ни имперската власт, и затова започва методичното им унищожаване, като нежелано наследство от „еретични" и „езически" времена. Има ли останали някакви следи от това унищожаване? Не са ли достигнали до нас поне някои древни текстове, написани на Бохарската азбука, които да са се съхранили макар по чудо от „чистката” на имперските чиновници? Дали не се е съхранило в някой манастир някое недогледано като „неважно или „незначително" копие на някакъв библейски или литургичен текст? Данни за такива останали „по чудо" разсейки от преписи на литургични текстове за щастие наистина има…“ ::: „Тракийското Писмо Декодирано“ :::

Тук е мястото да подканим любознателните читатели сами да се запознаят с научния анализ и прочит на документи, които както Д-р Стефан Гайд, така и Акад. Цветан Гайдарски дадоха в своите книги. Който иска да е честен пред съвестта си на българин – и християнин – трябва да познава онова, което се представя за „книжовния славяно-болгарски" език от враговете на българската родова памет.

Защото има издирени документирани свидетелства за това, които както видяхме в началото отдавна са основа за нови изследвания на чуждестранни учени. Прочитът на тази доказателствена фотография в книгите, показваща запазени страници на Бохарски диалект, трябва да се чете и познава от всеки поне на ден като 24-ти май.

::: Акад. Цветан Гайдарски ::: „Без значение коя е вярната версия за прототипите на Глаголическата Азбука, нейната поставена роля и програмирана цел, е не друго, но това да измести употребяваната до тогава тракийска бохарска писменост. За съжаление на имперските администратори, обаче, този „лабораторен” опит завършва с неуспех, поради простата причина че е твърде чужд за българските книжовници на епохата (които с между самия царски елит и администрация!), и които очевидно вече са били прекалено привикнали към употребата на Бохарската азбука и свещените текстове, записани на нея.

За тях е било крайно неудобно и твърде неудачно да прехвърлят всичко на съвършено ново и непознато писмо, което е било освен всичко друго и в явно противоречие със всички предшествуващи културни и свещени традиции. Подобно би било положението на нашите съвременници, ако някой се опиташе да им наложи да започнат „от днес" да пишат н а български с някакви друидски или китайски знаци, напълно не познати и чужди за тях.

Виждаме, че наскоро в нашето модерно време претърпяха пълен провал опитите на някои да въведат писането на български език с буквите на латинската азбука (въпреки, че те са все пак доста добре познати на всеки грамотен българин!). Колко по-трудно би било да накараш някого изведнъж да изостави напълно своята древна и свещена азбука, и да започне да пише отведнъж със съвсем непознати писмени знаци! Очевидно, в процеса на въвеждането на Глаголицата, администрацията на цар Борис разбира, че такъв подход „по заказу” е невъзможно да бъде осъществен, защото много скоро след това вероятно би настъпила реставрация на употребата на старата Бохарска азбука и старите, считани за „еретически" от Византия и Рим, християнски текстове на Библия Бесика.

Затова именно, се решава да се изготви друг „нов” вариант за българската азбука, в лицето на „Кирилицата”, който всъщност изобщо не е нов, тъй като по-голямата част от буквите са взети директно от Бохарската азбука, като само някои са премахнати напълно, други само сменят звуковото си значение, а трета група биват постепенно по-късно прибавени, та да се достигне най- накрая до днешния вид на Кирилската азбука…“ ::: „Тракийският Орфизъм за Напреднали I“ :::

~:~:~ Ако споделяте нашите идеи, заповядайте в нашия клуб "Родова памет" на facebook.com/groups/rodovapamet/, където публикуваме материали за родовата ни памет според "погледа" на научния метод на Д-р Гайд. ~:~:~ 

::: от Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школата за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ :::

 

~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~
::: Тематични Раздели ::: 

::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Категория: Лични дневници
Прочетен: 3440 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 25.06.2017 17:29
image

ВЪРВИ, НАРОДЕ ВЪЗРОДЕНИ

Или за автентичната родова памет за българската писменост

Трако-българските мечове или Божеската РЕ-ч на предците ни винаги е била причината за славата на народа ни! А когато се изгубеше вярата в Словото на дедите, народът ни губеше силата си! Така е и до днес!

/от Красимир и Дияна Мерин/

~:~:~ Родолюбие ~:~:~

На 24-ти май традиционно се изпълнява част от известното стихотворение на Стоян Михайловски, превърнало се по-късно в български всеучилищен химн при честванията на Деня на българската просвета и култура и създаването на глаголицата от Кирил и Методий, които записват на нея и направените от тях преводи на Библията.

Може би не всички знаят подробности за автора или създаването на химна като песен. Поетът Стоян Михайловски е роден в гр. Елена през 1856 година (почива през 1927 година в гр. София) и е бил с голяма популярност. Той се нарежда след Иван Вазов по брой и значимост на своите произведения и е бил познат на съвременниците си като поет-сатирик, автор на социална поезия, културен и обществен деец, учител, член на БАН, съдия, адвокат, публицист, журналист, редактор, издател, висш чиновник, университетски преподавател, доцент по всеобща литературна история, активен участник в политическия живот и оратор. А самият Стоян Михайловски казва за себе си, че е „привърженик на християнския социализъм и демократизъм“.

Именно неговото стихотворение впечатлява през 1901 година преподавателя по музика в ловешкото училище Панайот Пипков, девет години след като Михайловски го написва докато е учител по френски език в Русенската мъжка гимназия (15 май, 1892 година).

Любомир Пипков постоянно е отлагал написването на нова песен, която учениците да изпеят на наближаващият църковен празник на Кирил и Методий на 11 май (по стар стил), тъй като не е намирал подходящ текст. Един ден той забелязва, че едно от момчетата чете с голямо внимание някакво стихотворение в неговия час и взема книжката му. Преди да е прочел и половината от стихотворението, Пипков взема тебешира и започва да пише на дъската нотите на музиката, която се ражда в главата му. Така само за 15 минути е съчинена цялата мелодия. До края на часа песента е разучена от учениците му, а на училищния празник я запява цялото училище. Случайно ли точно стиховете на Михайловски пораждат такъв трепет и възторг у един композитор, че той да напише веднага музика по тях?

Вече писахме по друг повод в статията „Мила Родино, ти си земен Рай“ (http://merini.blog.bg/lichni-dnevnici/2017/04/06/mila-rodino-ti-si-zemen-rai.1520247), че нашите възрожденци говорят директно, че земята ни е „Земен рай“, а езикът ни – „Свещения език на нашите деди“! Те са можели да заявят с убеждение, че България е РАЙ, а българският език – СВЕЩЕН! Защо ли?

От книгите на Д-р Гайд научихме, че това съвсем не са думи в преносен смисъл, както се опитват да ни убедят атеистичните наследници на онези, които преправиха българската азбука цели два пъти за съвсем кратко време след Освобождението, за да укрият свещените ѝ корени и да си гарантират, че идните поколения няма да открият лесно връзката на съвременния български език с древния трако-български език на предците ни!

Затова и онези, които и днес воюват с истината, подобно на политическата конюнктура от времето на науката в НРБ, могат да родят само нови безумия като онези, с които ни „облъчваха“ едно време – подобно на следния срамен за всеки българин пример на „научно“ изследване на предците ни от „родолюбец“:

Няма съмнение, че в началото, както и при всички останали народи, в сърцата на дедите ни е имало жестокост. Времената са били такива – сурови и безпощадни, инстинктът за самосъхранение е диктувал поведението на всеки. Ние обаче сме първите, които са се измъкнали от лепкавата кал на примитивното и грубото. Дивакът изведнъж е прогледнал и се е превърнал в същество на светлината. Това е станало с извършването на добро деяние. Някои от далечните ни предци е подал ръка на свой събрат, поделил е храната си с него, дал му е подслон и топлина и е станало чудото – дивакът се е превърнал в Човек.

Когато правим добро от сърце се случва нещо необикновено, което науката все още не може да обясни. Помогнем ли на някого, било с думи, било с дела, в нашия мозък става нещо уникално – оформят се нови синапси, нови връзки, които спомагат за по-дългото запазване на здравия мисловен процес. Колкото повече правим добро, толкова повече проглеждаме, отдалечаваме се от примитивното и се докосваме до светлината на Господа, а от това няма по-голям дар. Този дар дава спокойствието, което е в сърцето на всеки истински българин…

За развитието на уникалните ни качества през вековете е спомогнало и нещо друго – постенето. Въздържането от месо е доктрина на траките… Мизите (наречени по-късно българи) се въздържат от ядене на живи същества. За храна дедите ни ползват мед, мляко, сирене, като водят мирен живот и поради това са наречени богобоязливи. (?!)

Докато при правенето на добрини се постига възстановяване и дори обновяване на мозъчните синапси,  в следствие на постенето протича също благотворен процес, но на друго ниво. Когато храната ни е бедна на калории, нашата ДНК започва да се самопоправя, а това е от важност не само за телесното, но и за духовното ни здраве

Ето го разковничето – традициите на предците ни са ги направили чист народ, който може да се докосне до Господа. Вършенето на добро и постенето – придържането към бедна на калории диета, са спомогнали предците ни не само за запазят здрава своята ДНК, но дори и да я усъвършенстват. Дедите ни са станали чисти във всеки възможен смисъл на думата.

Цитатът е от 11.12.2015 г. от статията „ДОКОСВАНЕТО НА ГОСПОДА, ИЛИ КАК БЪЛГАРИТЕ СТАНАХА БОЖИ НАРОД“ (https://sparotok.blogspot.bg/2015/12/blog-post_11.html), който е такъв в интернет към днешна дата (23 май, 2017 г.) – и както всеки интелигентен човек може и сам да види – е направо обиден за величието и богатството на културните и научни постижения на предците ни!!

Вече говорихме за грубата кражба на трудовете на Д-р Стефан Гайд от Кръга СПАРОТОК. Тук само доказваме как откритията на великия учен се крадат и как истината отново се подменя с невежи идеи – родени от атеизма – с които отраснаха поколения българи.

„Диваци, които изведнъж прогледнали?!“ „ДНК, което се променило от постенето – и видите ли, „подобрило както телесното, така и духовното здраве“, „традиции, които направили предците ни чист народ, който можел да се докосне до Господа?!!“

От такива „открития“ и „откровения“ човек може наистина да стане „дивак“ за истината и просветлението! Не такава ПРОСВЕТА честваме на 24 май! Не такива „пишман“ учени трябва да ни учат на миналото ни, защото е очевидно, че те са новите „нашественици“ срещу родовата ни памет, които за лична изгода преправят и крадат истината за българския род и култура!

Освен отпечатъка на времето (статията на СПАРОТОК е от 2015 година, а оригиналните трудове „Тракийското Писмо Декодирано“ на Д-р Гайд и „Тракийският Орфизъм“ на Акад. Цветан Гайдарски са съответно от 2006 г. и 2007 г.) има и други доказателства за невежото и неграмотно копиране на откритията на нашите нови велики възрожденци в науката и културата – Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайдарски.

Имитаторите се опитват да ни убедят, че ако и да сме наследници на траките, пак сме си били първобитни „диваци“ и следователно няма как да са говорили Свещената Божеска РЕ-ч на Бога Слънце Ре („ре“ – от трак. „слънце“), и че твърденията, че едно от имената на тракийския Бог е било Тонг-Ра („Възкръсналото Слънце“ от трак.) – очакваният  Дион-Исус, Слънцето на душите – не са верни!

Но Д-р Стефан Гайд последователно и неподправено разчете множество надписи доказващи пряко, че историята ни е подправена и манипулирана с идеи за езическо поклонение на природни явления, богове като Тангра и други безумни идеи – (виж също „В защита на истинската родова памет на българите от новите „нашественици“ на http://merini.blog.bg/lichni-dnevnici/2017/05/18/v-zashtita-na-istinskata-rodova-pamet-na-bylgarite-ot-novite.1547430).

Самото заглавие на статията на СПАРОТОК също подвежда за съдържанието. Заглавие като „как българите станаха божи народ“ подвежда за откритията на Д-р Гайд, защото при СПАРОТОК те са странно извратени – великата свещена вяра на трако-богарите е сведена до „диваци, които постепенно станали по-добри!!!“ А това е една от тезите на атеизма – че човек може всичко да постигне сам със знание и технологии, и няма нужда да вярва в някакви там религии, защото те всички са свързани със страха от природата и с поклонение на природни стихии?!

Това ли ще честват тези хора на 24-ти май? След като Д-р Стефан Гайд подробно и точно доказа и обясни теорията за трако-богарския език като пряко влияещи на човешкото ДНК и показа изумителната връзка както между Тракийския език (Бохарски диалект) и съвременния Български език, така и между 4-те гласни и 24-те съгласни като точен аналог на 24-те старци в Откровение и 4-те бази в кодовия низ на ДНК. Който си направи труда да прочете „Тракийското Писмо Декодирано IV“, ще открие невероятния и вдъхновяващ свят на откритията на Д-р Стефан Гайд – ограбен безцеремонно от Кръга СПАРОТОК за дивашки папагалствания, както и сами виждате само от една статия!!

Това не е ПРОСВЕТА, а ЛОБОТОМИЯ на българското родово съзнание!

Очевидно тезата на Д-р Стефан Гайд за връзката между ДНК, човешката реч и наследството на нашите предци е трябвало да бъде брутално копирана и подменена през 2015 година, въпреки че и ние още през 2014 година публикувахме изследването си, че „Думите влияят на структурата на ДНК“. В него, използвайки Метода Гайд и наличните трудове на Д-р Стефан Гайд, ние доказахме, че думите могат да повлияят на ДНК, която възприема човешката реч – нещо, което е било потвърдено и от независим екип от учени. Да не говорим, че догадки за това е имало винаги в човешката история, култура и  наука (например Пушкин към жена си: “Не цапай душата си с четене на френски романи…”), но Д-р Гайд първи ДОКАЗА в книгите си ЗАЩО това е така!!

Отговорите са кодирани в свещения език на предците ни и нямат нищо общо с хуманистично-атеистичните въжделения на Кръга СПАРОТОК, който миксира това уникално откритие с някакви брътвежи за „постене, традиции и доброта“, които, видите ли, били променили гена ни (?!) и така сме станали божий народ!!

Замислят ли се тези нови „нашественици“ на оригиналната българска родова памет, че в своя химн, посветен на братята Кирил и Методий, Стоян Михайловски заявява:

„Напред! Науката е СЛЪНЦЕ… С книжовността – тази СИЛА НОВА – съдбините си поднови! Върви към МОЩНАТА просвета от длъжност неизменна воден – и Бог ще те благослови!

Това ли честват на 24-ти май новите „нашественици“ от Кръга СПАРОТОК или ни връщат към старите лъжи за „славянското море“ и българите-хуни, дошли от руските степи чрез твърдения, че „българите били много гостоприемни – качество на всички славяни“ (https://sparotok.blogspot.bg/2015/12/blog-post_11.html)?!!

Защо ли, ще се попитат някои? Ами за да се внуши отново „славянската“ идея за произхода ни –  нещо, което и други будни умове са разбрали, че е манипулация – виж http://www.dw.com/bg/ как-заличаваха-българските-следи-в-руската-история/a-19277411, или http://www.faktor.bg/bg/articles/mneniya/lacheni-tsarvuli/-nevezhi-za-deloto-na-kiril-i-metodiy-porobeni-ot-klishetata-na-savetskata-nauka-74158 или https://bghistory-letopisec.blogspot.bg/2015/05/1842.html

Ще завършим с оригиналния текст на стихотворението на Стоян Михайловски, по което е написана музиката за химна на Кирил и Методий. А вие си задайте въпроса – коя е книжовността, която може да променя човешката съдба и която е „НОВА СИЛА“ според поета?

Защото Д-р Гайд доказа, че тя е оригиналната Божеска Реч на предците ни, заради което са ги наричали Бог-ари и заради която всеки, който я е приемел с вяра, е приемал и правото да бъде покръстен във вярата на предците ни и да се нарече „слов-ен“, сиреч от „народа на Словото“. Защото и хилядолетия по-късно самият Исус РЕЧ-е: „Който повярва в Мене – сиреч БОГ СЛОВО – ще се спаси“. А това беше „вярване“ и „изповядване“ на вярата в Словото, което още по времето на нашите предци се е „материализирало“ чрез толкова много процеси и проявления, че те всички имаха пиктографски (образен) модел, който „спасилите“ се да следват, като ВЯРА НА ДЕЛО!

 

~:~:~ Химн на Св. св. Кирил и Методи ~:~:~
::: Стоян Николов Михайловски (1856-1927) :::

"Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си ти поднови!

Върви към мощната Просвета!
В световните борби върви,
от длъжност неизменно воден -
и Бог ще те благослови!

 

Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!

 

Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в Историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."

Тъй солунските двама братя
насърчаваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!

България остана вярна
на достославний тоз завет -
в тържествуванье и в страданье
извърши подвизи безчет...

Да, родината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът се всегда!

Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за все световната просвета
тя бе неизчерпаем вир;

бе и тъжовно робско време...
Тогаз Балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...

Но винаги духът народен;
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
все жив остана ваший глас!

О, вий, които цяло племе
извлякохте из мъртвина,
народен гений възкресихте -
заспал в глубока тъмнина;

 

подвижници за права вярна,
сеятели на правда, мир,
апостоли високославни,
звезди върху Славянски мир,

бъдете преблагословени,
о вий, Методий и Кирил,
отци на българското знанье,
творци на наший говор мил!

 

Нека името ви да живее
във всенародната любов,
речта ви мощна нек се помни
в Славянството во век веков!

::: сп. „Мисъл“ (1892), кн. IX-X :::

 

~:~:~ Ако споделяте нашите идеи, заповядайте в нашия клуб "Родова памет" на facebook.com/groups/rodovapamet/, където публикуваме материали за родовата ни памет според "погледа" на научния метод на Д-р Гайд. ~:~:~

 ::: от Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школата за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ :::

 

~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~
::: Тематични Раздели :::

 ::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

Категория: Лични дневници
Прочетен: 3021 Коментари: 0 Гласове: 3
Последна промяна: 25.06.2017 17:31
image

В защита на истинската родова памет на българите от новите „нашественици“

Или за изпълнението на поговорката „Видяла жабата, че подковават вола, и вдигнала и тя крак“

 /от Красимир и Дияна Мерин/

 

            Уважаеми читатели на Блога на Мерин! Последната ни публикация за делото на Д-р Стефан Гайд и за кражбите на неговите открития в продължение на години предизвика вчера забрана за достъп до публикациите ни и до коментарите под тях!!! След направена проверка се оказа, че от други профили – които не са автори в страницата – всичко се вижда! Това означава само едно – че са използвани механизми във Фейсбук да бъдем блокирани като автори!

            Ние от години разработваме Духовна Школа на принципи на Метода Гайд – научния метод, който е използван за първи път от Д-р Гайд за декодирането на тракийските йероглифи. Този метод е уникален и може да бъде приложен към цялото човешко познание, давайки уникални и неподозирани резултати в науката и теориите за човека и човешкото битие.

            Освен чрез публикациите в Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog ние публикуваме материали за родовата ни памет според "погледа" на научния метод на Д-р Гайд и в нашия Фейсбук клуб "Родова памет" на facebook/com/rodovapamet

            Д-р Гайд е единственият учен в българската и световната история, който така подробно и мащабно разчете тракийското писмо, намери аналози с египетската писменост и доказа древни връзки между тракийската цивилизация и физическите и духовните предци на много древни цивилизации.

            Типичната българска черта да се презира всичко „българско и родно“ се съчета грозно с атеизма на различни хора, чиято преднамерена и очевидна цел е да заличи връзката на българския народ с Исус.

            И до днес се пазят донякъде фантастични поверия – както в народната памет, така и в описания на фолклористи от БАН, че в България има места, които се почитат или като рожденото място на Исус, или като местата, на които Исус е живял докато е бягал от Ирод. Това са най-различни поверия, за които ние не сме намерили доказателства нито споделяме като научен факт, защото няма как да ги аргументираме. Те обаче са емблематични за естествената родова памет на българите, която е толкова дълбоко свързана с християнството от зората на тракийското поклонение на монотеистичния Бог Дион Исус, че в по-искрените и простодушни хора са се раждали най-различни идеи.

            Фактите обаче, разчетени от Д-р Гайд по множество артефакти по света, подкрепени от чуждоезични научни трудове, които НИКОГА не са превеждани в България, както и от латински извори, които никога не се цитират за сметка на летописи на враждебните на българската нация византийски автори, показват оригиналния пренос на религиозни идеи от древните трако-българи към останалите цивилизации по света – и показват самобитността и оригиналността на тези идеи като първични в цялата история на човечеството.

            НИКОЙ учен досега не е поднасял в такава пълнота и детайли тези факти така, както го направи Д-р Гайд. НИКОЙ не беше тълкувал и изнамирал толкова аргументирано тези детайли, които от 2006 година като лавина заливат българската общественост, но малцина знаят кой е първият, който го направи.

            Днес се твърди, че Д-р Гайд е фалшифицирал българската история (?!) и че нямало оригинални документи, които да подкрепят книгите от сборника „Тракийските Хроники“. Факти обаче има предостатъчно – дори и в интернет:

            Документирано е и съществуват доказателства, че веднага след освобождението, докато е траело още руското временно управление от България, са изнесени над „120 товара“ книги. Така е записано, „товара“ аз го разбирам като 120 каруци или може би пратки. Тези книги са иззети от манастирите от руски и – забележете – австро-унгарски военни части. Това не е мит, това не е предположение, това е реален факт. Реален факт е и унищожаването от руски военни части на една плоча, намерена някъде по Дунав, на която са записани думи на Аспарух „Аз идвам тук при свои“ или нещо подобно“… /https://novotopoznanie.com/lie-bulgarian-history-is-repeated-100-years-and-this-is-no-accident//

            Обвиненията към Д-р Гайд за фалшификация на българската история се правят с една единствена цел – да се присвои безнаказано и незабелязано от българския народ един  самобитен и уникален научен труд без аналог нито в българската, нито в световната наука, какъвто е Тракийското Писмо Декодирано. Той е издаден още през далечната 2006 година, но ключови открития от него най-безцеремнно са присвоени от САПРOТОК през 2014 година без дори и намек, че това откритие принадлежи на друг:

            - Статията на СПАРOТОК от 27.11.2014 г., в която той претендира за авторство на откритието за тракийската писменост?! – на https://sparotok.blogspot.bg/2014/11/blog-post_27.html

            Същата статия се разпространява и на http://bultimes.com/koj-unishtozhi-trakijskata-pismenost-ili-zashto-izopachavat-istoriyata-ni/ с дата от 10.05.2016 и с посочен източник блогърът GOI от blog.bg -  http://goi.blog.bg/zabavlenie/2015/01/16/koi-unishtoji-trakiiskata-pismenost.1330990. Той пък я е публикувал на 16.01.2015 и НЕ Е ПОСОЧИЛ НИКАКЪВ ИЗТОЧНИК!! На всеки обаче, който говори или споделя статията от BulTimes от 2016 година, СПАРТОК най-безцеремонно заявява, че това е негово откритие, и той трябва да бъде цитиран?!

            Още по-любопитна е темата, която СПАРОТОК публикува точно преди „своето откритие“ за тракийската писменост от 2014 година. Това е „Библия Бесика и методите на Д-р Гайд“, https://sparotok.blogspot.bg/2014/10/blog-post_26.html от 26.10.2014 г. – „Преди няколко години в пресата ни гръмна новината, че е намерена библията на бесите. Книгите на Стефан Гайдарски познат още като д-р Гайд превзеха книжарниците, бяха предлагани дори и в музеи. Това ме учуди доста, понеже поне на този момент, както правителствата, така и учените ни като цяло пренебрегват тракийското ни наследство. Когато се запознах с писаниците на Гайд разбрах каква е причината за “великодушието” на управляващите. Тракийското Писмо Декодирано се оказа заблуда. Едиственото верно твърдение в работите на Гайд е това, че сме наследници на траките. Начинът на работа обаче може да се характеризира като всичко друго, но не и научен. Творбите на Гайд са просто една бомба със закъснител. След време тя ще причини много душевни терзания, на тези, с чието доверие е злоупотребено…“ /СПАРОТОК/

            Забелязвате ли схемата? Статията за тракийската писменост следва след статията против Д-р Гайд!! Първо се дискредитира ученият, за да се отклони вниманието от истинския автор на откритията за тракийската писменост, а след това „ученият“ СПАРOТОК изказва личното си становище, че трудовете на Д-р Гайд са „творби“, които щели да причинят душевни терзания на читателите?!

            Но това не е всичко! При всяка публикация на СПАРOТОК в блога му или във Фейсбук, има „услужливи“ потребители, които предлагат умело уж научни факти срещу заключенията на Д-р Гайд, че най-типичната черта на българската нация в древността е ХРИСТИЯНСКАТА ВЯРА:

Irena Yancheva: “Във връзка с обреда свързан с пиене на вино от чаша - човешки череп - извличане на сила: този ритуал е част от почитания към мъртвите и култа към предците. Данни за това намираме при Христо Вакарелски " Български погребални обичаи ", 1990 г., Анани Стойнев " Българска митология ", 1994 г., Евгений К. Теодоров " Древно-тракийско наследство в Българския фолклор ", 1999 г., така също и база данни на терен - манастирски костници със съхранени и почитани чочешки кости и черепи на Света гора Великата Лавра, Каракал, Дионисий, и още няколко скита ), Бачковски ман., Pasarea monastery / near Bucharest и др. https://athosweblog.com/tag/ossuary/feed, https://athosweblog.com/tag/ossuary/page/2...”

            За сведение, тук се говори за едно от уникалните доказателства на Д-р Стефан Гайд, че обичаите на траките са религиозни и са предвестник на християнското причастие и притчите на Исус за лозницата и виното, което е кръвта му и от което ако някой пие (става въпрос за участие в евхаристийното тайнство, т.е. такъв, който е вярващ и изповядващ християнската вяра) ще намери вечен живот. За оборването на тази теза обаче е посочен интернет източник… гръцки WordPress блог?! Този, който знае как византийските летописци са представяли българите в неблагоприятна светлина през вековете, може сам да прецени що за човек предлага тълкувания от гръцки сайт!!

            В допълнение, авторката на подобен срамен коментар дори цитира фолклориста Евгений К. Тодоров, който в книгата си „Тракийското наследство в българския фолклор“ твърди, че траките са МОНОТЕИСТИ и имат само един бог – ХЕРОСЪТ!! Факт, който въпросните блогъри отричат на други места, но въпреки това цитират големите ни учени, за да впечатлят читателите си. Излиза, че авторката на този коментар е или невежа за трудовете на Евгений К. Тодоров, или се опитва да прокара лъжите си, цитирайки известен български фолклорист!! Но това е маниерът на Кръга СПАРOТОК – обвинения срещу знаещите и „хвърляне на прах“ в очите на онези, които нямат време и умения да четат надълго и нашироко научни публикации!

            За всеки непредубеден читател е ясно, че ударът срещу Д-р Гайд не е случаен, защото всички „изследвания“ на СПАРOТОК в крайна сметка водят до неговите изводи, че вярата на трако-богарите няма нищо общо с Исус, че те са вярвали в езически богове, и други подобни небивалици тиражирани в миналото. За какви истини тогава се бори СПАРОТОК?! Единственото ново при него са новите начини за изопачаване и обезсмисляне на откритията на Д-р Гайд. Няма значение, че в интернет е пълно с материали като следните:

               1) Разкрита е тайната на древната тракийска Библия Бесика“ – http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=4408:2014-10-17-12-19-38&catid=158:2015-05-09-09-24-36&Itemid=249

               2) „Златната книга“, създадена 600 г. преди Христа, и страха от нея - http://ydara.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2734

            Защо не обвини тези автори в сектанство или нещо друго?! СПАРOТОК е олицетворение на новите „нашественици“ срещу българската родова памет, чиито дела не се ограничават само с изопачаване на истината в очите на българския народ:

            Друг премълчаван факт е, че траките са имали писменост и до ден днешен така пише в учебниците: траките нямат писменост. Професор Стефан Гайд доказа, че траките са имали писменост и тя предхожда египетската. „Тракийското писмо е абсолютно аналогично и предшестващо египетското… И какво правят нашите историци, когато по телефона се обаждат историци от Британският исторически музей и се интересуват от споменатата тема … нашите историци заявяват, че такова нещо няма… От край време има данни, че тракийски племена са дали началото на първите египетски династии. А в самият Египет има район, в който до преди няколко години са се правили ….гайди… идентични с  родопските гайди. Информацията бе публикувана за това преди години в мрежата.“ Източник: http://zahariada.blog.bg/history/2016/09/07/lyjata-za-bylgarskata-istoriia-se-povtaria-ot-100-godini-i-t.1475033 и Новото Познание (първа част е тук - https://novotopoznanie.com/lie-bulgarian-history-is-repeated-100-years-and-this-is-no-accident/ и съдържа и редица други любопитно факти, които независимо подкрепят истинността на документите в книгите и сборниците, издадени от Д-р Стефан Гайд)

            Оказва се, че тези нови „нашественици“ не желаят да се знае за откритията на Д-р Гайд, очевидно от страх да не бъдат потвърдени от чуждестранни авторитети!!

            Така че, Кръгът СПАРOТОК и занапред ще имитира „открития“ – казваме имитира, защото зад неговите открития могат да се видят единствено старите лъжи за „морето от славяни“ и за „славянската писменост“?! А след тях бавно ще се прокраднат отново старите заблуди за българите, които били „азиатци“, „хуни“ и друг вид „езичници“, само и само да се укрие от народа ни истината, че сме първите поклоници на Бога Слово в света („Бог-ари“).

            Тук искаме да заявим категорично, че не вярваме, че всички български историци, крият истината за народа ни от завист или за лична изгода. Многократно сме се убеждавали, че огромният труд, който българските учени са полагали през вековете – в това число и по времето на НРБ – е наследство като доказателствена част за истинската ни родова памет, която трябва да се изучава в училище – стига към тях да бъде приложен научният Метод Гайд!!    Свидетели сме, че дори хора с „погрешни“ според откритията на Д-р Гайд твърдения не отричат истината и казват, че „времената преди са били други и днес нещата могат да се променят“. За да има промяна обаче е нужно да се дава гласност на оригиналните научни трудове на учени от ранга от Д-р Стефан Гайд и Акад. Цветан Гайдарски. Само тогава трудът и усилията на всички български учени ще намерят своето точно място в един дълго нареждан пъзел, който поколенията ще продължат да разширяват.

            И днес всеки български учен, писател, творец или културен деец, който е положил усилия да пише, изследва и публикува, независимо дали това е от времето на НРБ или от времето на Република България, е за нас „потенциален“ носител на кодираните в българските душевност и бит истини за предците ни. А хора като Павел Серафимов – СПАРOТОК ще продължават да участват в подла кампания за дискредитирането на истината, използвайки всякакви похвати да скрият това от обикновените хора

            Откритията на Д-р Гайд и изследванията по неговия научен метод не трябва да имат „политически“ привкус, защото те не са „революционни“ в смисъла на обществени катаклизми!!. Те са преди всичко ШАНС за промяна на личното битие към благоденствие чрез промяна на мисленето – концепции, заради които народи от изтока са плащали в злато на тракийските владетели векове преди Христос (за което има множество доказателства, но няма да се отклоняваме в детайли сега).

            За жалост, непознаването на древната ни богооткровена история на предците ни е довела до това, че днес „наследниците“ на нашите велики предци се КЛАНЯТ на източни учения за енергии или извънземен разум!! Това според нас е ДЕВОЛЮЦИЯ на българската родова памет и култура!! Ако българите познават величието на християнските убеждения на древните трако-богари, те няма да обвиняват постоянно политиците си, че са „виновни за бедността им и че не правят нищо за благоденствието им“, а ще прегърнат вярата на предците си, заради която сме били велик народ в миналото!!

            Затова и откритията на Д-р Гайд са САМО за онези, които са наистина българи по дух – не за всеки – и не всички в България са „българи“ според родовата памет на народа ни – онази, неподправената, която Д-р Гайд разкри!

            За наше огромно съжаление, ние не можахме да общуваме приживе с Д-р Гайд, с изключение на една случайна среща на улицата за 5 минути, в които само един от създателите на Блога на Мерин успя накратко да му изкаже адмирациите си и да помоли за среща и дискусии във връзка със създаването на „Школата за научни изследвания на българската родова памет“ по неговия Метод Гайд. Ученият изказа благодарности и заяви готовност да дискутира с нас и да ни съдейства със знанията си в нашите разработки… За съжаление, това не се случи, защото той „почина“, но неговото духовно наследство все още очаква своите истински приемници.

            Така че ние и занапред ще продължим да коментираме и да изваждаме на светлина в Клуба „Родова Памет“ във Фейсбук препратки към откритията на Д-р Стефан Гайд както в литературата, така и в науката! А в Блога на Мерин във Фейсбук ще се постараем всичко публикувано дотук да бъде прегледано и преосмислено по още по-ясен и популярен за всеки българин начин!

            Ако желаете, подкрепете Блога на Мерин – както във Фейсбук (facebook.com/meriniblog), така и тук, по начин, който намерите за добър. Имаме и Фейсбук клуб "Родова памет" на facebook/com/rodovapamet, където публикуваме материали за родовата ни памет според "погледа" на научния метод на Д-р Гайд.

            А дотогава нека истината да е съдник и водител в разбирането на нещата, които са покрити от „мъглата“ на заблудата и подмяната на истината!

::: Красимир и Дияна Мерин, основатели на „Школа за изследвания на българската родова памет по Метода Гайд“ :::


~:~:~   Блогът на Мерин   ~:~:~

::: Тематични Раздели :::
::: Апология на Християнството :::
::: Древните Траки :::
:::
Личностно Развитие :::
:::
Родолюбие :::
:::
 Истински Истории :::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
::: Ако ни последвате в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, ще можете да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa ::: 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

Категория: Лични дневници
Прочетен: 1265 Коментари: 0 Гласове: 4
Последна промяна: 05.06.2017 10:19
<<  <  1 2 3 4 5 6  >  >>
Търсене

За този блог
Автор: merini
Категория: Лични дневници
Прочетен: 152395
Постинги: 113
Коментари: 15
Гласове: 142