Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
18.11.2016 20:49 - Колко е важно да се познава тракийската вяра
Автор: merini Категория: Лични дневници   
Прочетен: 826 Коментари: 0 Гласове:
2

Последна промяна: 05.02.2017 23:16


image 

Колко е важно да се познава тракийската вяра

 Днешното християнство не е еврейска религия, стъпила върху езически обичаи от древността, а тракийската вяра не е езическа вяра, изчезнала поради навлизането на християнството по нашите земи

 /от Красимир и Дияна Мерин/

~:~:~ Личностно Развитие ~:~:~


            
Книгите на д-р Стефан Гайд са отворени за всички, които са готови да потърсят промяна на живота си, която да е изградена на духовни цели и приоритети, а не на човешки авторитети. По думите на учения можем да заключим, че обновяването на човешкия живот по подобие на живота на нашите предци траките е един процес, а не еднократно събитие.

             Този процес има своите здрави корени в културните и научните способности и качества на трако-богарската нация, консолидирана около Свещения Тракийски (Богарски) Език и единната вяра в Бог Дион Ис-Ус. Затова ако има хора, които да оказват влияние върху благоденствието на народа, те са онези, които са съхранили този език и вяра и са построили храма на истинската наука и познание за света върху тях.  

              Вече посочихме неколкократно, че историята на християнството, както и на Богооткровението в Стария Завет на Библията, са пряко свързани с тракийската вяра в Ис-Ус, а от една от пророческите книги в Стария Завет на Библията ни е известно, че очакваният от евреите Месия е трябвало да се нарече „Емануил“. В крайна сметка обаче Йосиф и Мария наричат детето с Богооткровеното име „Исус“ в унисон с пророчествата за хетския (гетски) корен на юдейските царе, според които очакваният Божи Син ще се роди от Давидовия корен (тоест от тракийската вяра и царско потомство).

              Затова не е учудващо, че Св. Апостол Павел е един от мнозината по негово време, които идентифицират себе си като „тракействащи" или „траки" без да са етнически такива, въз основа на своята вяра в Тракийския Бог Дион Исус. Това научаваме от книгата на акад. Цветан Гайдарски „Тракийският Орфизъм за напреднали - I“, а в сборника „Тракийските Послания“ четем следното:

             "Пръв по земите на Тракия донесе и пося благовестието божественият Павел /Па-yyc/ и неговите съподвижници. На Древната Реч Па-уус означава Силата, а делата му следват подир неговата почивка в Христа, защото е баща на Вярата ни, за която беше в родилни болки, и чрез която ни говори и учи до днес с мъдростта на посланията си.

             Нам са предадени завинаги ключовете на Вярата от Петър /Пет-уро/, който стои като непоклатимо слово – камък върху Вечната Канара Иисус. На Древната Реч Пет-уро означава Небесно Царство, а чрез Тракийските Отци, неговото наследство стана всехристиянско и всемирно, /католическо/, за да принадлежи на всички верни на Христа, които Го следват навсякъде, а не донякъде."

           Защо е толкова важно да се познават историята на християнската вяра и наследството на нашите предци? Повечето хора ще си кажат, че това едва ли ползва съвременния човек, тъй като за тях християнската вяра е плод на философия от земите на днешна Палестина и хитър договор между религиозна институция и владетели, просъществувал до днес… И в този ред на мисли, едва ли може да помогне с нещо за благосъстоянието на съвременния човек.

           Да, ама не! Защото днешното християнство не е еврейска религия, стъпила върху езически обичаи от древността, а тракийската вяра не е езическа вяра, изчезнала поради навлизането на християнството по нашите земи. Християнството е родено от тракийската богооткровена вяра, Исус е потомък на гетските царе, а първите християни - в това число Св. Апостол Павел са считали себе си за траки по дух. Откъде черпим тези сведения ли?

          Незапознатите с нашите статии могат да прочетат фактите в
За траките и древните евреи,
За тракийските корени на царете в Древен Израил и Родът на Христос в Юдея е по плът с тракийска (гетска) кръв. А сега ще покажем какво пише в така наречената Библия Бешои за оригиналното звучене на християнството в Първата Църква, за което научихме от последната книга от поредицата „Тракийското Писмо Декодирано“.

            Оказва се, че тракийската Библия –
в древността наричана Библия Бесика – е запазила в оригинал тракийския смисъл на вярата, който се е загубил във всички останали преводи. В нея присъства думата трак, която се използва за повярвал в благовестието на Исус Христос:

image

Кой страда, без аз да страдам, кой е оскърбен, без трак(ът) да е. /Послание на Св. Ап. Павел към Коринтяни 11:29 /

image

Ако трябва да се хваля, ще се похваля с това, което се отнася до немощта ми. /Послание на Св. Ап. Павел към Коринтяни 11:30/

image

Бог и Отец на Господа Исуса [Христа], Който е благословен до века, знае, че не лъжа. /Послание на Св. Ап. Павел към Коринтяни 11:31/

image

В Дамаск областният управител на цар Арета тури стража в град Дамаск, за да ме улови /Послание на Св. Ап. Павел към Коринтяни 11:32/

image

и през прозорец по стената ме спуснаха с кош, та избягах от ръцете му." /Послание на Св. Ап. Павел към Коринтяни 11:33/

              От този цитат става ясно, че Апостол Павел говори за себе си като за трак и гледа на своите изпитания във вярата като причинени от ортодоксалните евреи именно затова, че е трак, а не за нещо друго.  

            Според д-р Стефан Гайд, смисълът на този текст, като че ли е следният:

            Ако някои между вас страдат, да знаете, че аз като трак страдам още повече, и поради това бях преследван с цялата сила на закона...

           От историята знаем, че Апостол Павел не е бил от тракийския етнос, тъй като той сам пише за себе си в своето послание до траките, живущи във Филипи, следното:

          Бидейки обрязан в осмия ден, от Израилевия род, от Вениаминовото племе, евреин от евреи, досежно закона фарисей, по ревност гонител на църквата, по правдата, която е от закона, непорочен. Но това, което беше за мене придобивка (тоест, етническия произход - бел. на д-р Стефан Гайд), като загуба го счетох за Христа. А още всичко считам като загуба заради това превъзходно нещо - познаването на моя Господ Христос Исус, за Когото изгубих всичко и считам всичко за измет, само Христа да придобия… без да имам за своя правда оная, която е от закона, но оная, която е чрез вяра в Христа, тоест, правдата, която е от Бога въз основа на вяра, за да позная Него, силата на Неговото възкресение, и общението в Неговите страдания, ставайки съобразуван със смъртта Му, дано всякак достигна възкресението на мъртвите. /Послание на Св. Ап. Павел към Филипяни гл. 3, ст. 5-11/

           С други думи, апостолът изрично подчертава, че по етнически произход той е евреин (а не трак), но бидейки трак по убеждения, той може да промени живота си и да получи нещо много по-ценно.

          Това е описание на начин за промяна на живота, възможна единствено ако лежи на познание на духовни цели и приоритети, тоест на познанието на Божия Син Исус. А тази промяна, според казаното дотук, дава духовното име трак на всеки, който търси силата на християнското Възкресение чрез общението в Христовите страдания.

           От книгите на д-р Стефан Гайд вече научихме за заветните отношения на траките с Бога Дион Исус, при които тракът участва в Мистерията на Смъртта и Възкресението, чрез която и Апостол Павел се надява, ставайки съобразуван със Смъртта на Исус Христос, да достигне Възкресението на мъртвите.

          Това приобщаване към Мистерията на Смъртта и Възкресението води до желаната промяна и е един процес. Но той не е бил нещо ново в онази епоха, сред тракийските народи, и Апостол Павел не е единственият, който счита себе си за трак, без да е такъв по етнически произход.

           Потвърждение за това д-р Стефан Гайд намира в откъс от Greg. Nazian в ръкописа му Contra Julianem Imperatorem („Срещу Император Юлиан" - бел. ред.), (Bernardi 1983) приведен от проф. Александър Фол в книгата му „Orphica Magica I“:

image

         „Откъде ти идва да бъдеш ти посветен в мистериите и да умееш да посвещаваш и да трескейваш?... не е ли от Траките? (По ТД 3, 256)" (Ал. Фол, „Orphica Magica I" - стр. 48, Университетско Издателство „Св. Климент Охридски", София 2004)

         В тази връзка д-р Гайд привежда мнението на акад. Цветан Гайдарски, отразено в книгата му „Тракийския Орфизъм за напреднали -1”:

         Произнасянето на свещени формули на древния тракийски диалект — „трескейването", и писането / четенето на Трако-фригийските букви - „заклеването" („призоваването") са били от най-древни времена неразривна част от Тракийските мистерии и Орфическото учение.      

          Съществуват и исторически данни, че шестима от ранните християнски императори на Византия, които са тракийски орфици [...] съчетават тези древни практики с тези на християнската литургика, което говори силно и недвусмислено в полза на становището, че голяма част от орфическите „тракействания" (мистерийни практики - бел.ред.) навлизат широко и се интегрират в ранно-християнските мистериално-посветителни ритуали, обявени в последствие за свети тайнства на Християнската Църква... („Тракийският Орфизъм за напреднали – I“, акад. Цветан Гайдарски, Академия Орфика, София 2007)

            Е, от всичко казано дотук разбираме колко е важно да се познава тракийската вяра, тъй като тя не е вяра в езически богове, изчезнала поради навлизането на християнството по нашите земи, а днешното християнство не е еврейска религия, възприела езическите обичаи от древността. Тракийската вяра в първата църква е била оригиналната богооткровена вяра на първите християни, и ако те са страдали от гонения, то е било поради следването на пророчеството за Бог Дион Ис-Ус,  който се е явил на земята в лицето на Исус Христос.

           Това означава, че вярата на нашите предци траките в Дион Ис-Ус е ключът към християнската вяра, която може да донесе благоденствие в живота единствено ако се разбере чрез свещените практики на орфическите християни


~:~:~   Тематични Раздели   ~:~:~

::
Древните Траки ::
::
Личностно Развитие ::
::
Родолюбие ::
::
 Истински Истории ::

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

::: Последвайте ни в клуба Родова Памет на facebook.com/groups/rodovapamet/ и на страницата на Блога на Мерин на facebook.com/meriniblog/, за да следите нашите анализи и коментари според разбирането ни за стойностните неща в животa. ::: 
Гласувай:
3
1


Вълнообразно


Няма коментари
Търсене

За този блог
Автор: merini
Категория: Лични дневници
Прочетен: 318285
Постинги: 175
Коментари: 31
Гласове: 210